Η Κύπρος έχει μία από τις πλουσιότερες χλωρίδες στην Ευρώπη, σε σχέση με το μέγεθός της. Η λατζιά είναι ένα από τα ενδημικά είδη που υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι μικρό δέντρο ή ψηλός θάμνος. Η πάνω επιφάνεια των φύλλων είναι βαθυπράσινη και στιλπνή, ενώ η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από πυκνό χρυσαφί τρίχωμα, γι’ αυτό και η λατζιά είναι γνωστή και ως το Χρυσοπράσινο Φύλλο. Οι καρποί της λατζιάς, τα βαλανίδια, έχουν καστανό χρώμα. Η Λατζιά απαντάται στην οροσειρά του Τροόδους, όπου φύεται αποκλειστικά σε πυριγενή πετρώματα και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 400-1800 μ. Σχηματίζει δασικές συστάδες μαζί με την τραχεία πεύκη ή σχηματίζει αμιγείς θαμνώνες σε σχετικά υγρές τοποθεσίες δημιουργώντας βαθιά δασικά εδάφη.

Η λατζιά έχει μεγάλη οικολογική σημασία λόγω της ικανότητάς της να εγκαθίσταται σε πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές εμποδίζοντας τη διάβρωση, οι δε καρποί της αποτελούν άριστη τροφή για την πανίδα. Έχει την ικανότητα να αναγεννάται αμέσως μετά από πυρκαγιά ή υλοτομία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η λατζιά προσλαμβάνει διαστάσεις μεγάλων δέντρων μνημείων της φύσης. Την 1η Φεβρουαρίου του 2006 το Υπουργικό Συμβούλιο ανακήρυξε τη Λατζιά ως το Εθνικό Δέντρο της Κύπρου.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσου