Με ανακοίνωση του ο ΠΑΣΠ ενημερώνει πως πλέον οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερου συμβολαίου εργοδότησης, οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι αντίγραφο του συμβολαίου αυτού κατατέθηκε στην ΚΟΠ και ότι όλες οι σχετικές πληρωμές δηλώνονται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Αναλυτικά:

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξέταση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταγγελίας ποδοσφαιριστή εναντίον σωματείου περί ύπαρξης δεύτερου / διπλού συμβολαίου εργοδότησης το οποίο δεν αποκαλύφθηκε στην ΚΟΠ και οι πληρωμές βάσει αυτού δεν δηλώθηκαν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερου / διπλού συμβολαίου εργοδότησης, οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι αντίγραφο του συμβολαίου αυτού κατατέθηκε στην ΚΟΠ και ότι όλες οι σχετικές πληρωμές δηλώνονται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης του δεύτερου / διπλού συμβολαίου στην ΚΟΠ και μη δήλωσης των εκεί προβλεπόμενων πληρωμών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο και, αν αυτό γίνει αποδεχτό, το σωματείο θα διαταχτεί να καταβάλει αναδρομικά όλες τις σχετικές εισφορές, πλέον τόκο, πλέον πρόστιμο.

Επιπρόσθετα του πιο πάνω, μη κατάθεση του δεύτερου / διπλού συμβολαίου στην ΚΟΠ συνιστά παράβαση των Κανονισμών Αδειοδότησης της ΚΟΠ, για την οποία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, το σωματείο θα πρέπει να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών και απαγόρευση μεταγραφών.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο εκ των νομικών συμβούλων του ΠΑ.Σ.Π. κ. Λοΐζος Χατζηδημητρίου και πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη για τους ποδοσφαιριστές, αφού συχνά μέσα από την πρακτική των δεύτερων συμβολαίων, οι παίκτες δεν λαμβάνουν τα εργασιακά τους κεκτημένα στην ολότητά τους.