Μετά τις γιορτές θα ανοίξει τελικά ο δρόμος Αρακαπά – Συκόπετρας, ο οποίος παραμένει κλειστός για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού υπήρξε σύσταση από το Τμήμα Γεωολογικής Επισκόπησης να μην ανοίξει ο δρόμος, προτού μετακινηθούν κάποιοι επικίνδυνοι βράχοι που εντοπίσθηκαν στην περιοχή.

Το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί τον δρόμο Συκόπετρας – Αγίου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.