Αλλάζει το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με χαμηλά Εισοδήματα με στόχο αφενός να παραχωρείται σε περισσότερους δικαιούχους και αφετέρου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για παραχώρηση της μικρής επιταγής.

Το νέο Σχέδιο το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου παρούσιασε σήμερα η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση. Όπως είπε, πρόκειται για μια σημαντική απόφαση καθώς αυξάνεται το μέγιστο μηνιαίο επίδομα και διασφαλίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν συνολικά εισοδήματα πάνω από το όριο της φτώχειας.

Το αναθεωρημένο σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023, και σύμφωνα με την αρμόδια Υφυπουργό θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες του τρόπου υποβολής των αιτήσεων και των χρονικών περιθωρίων.

Η σημαντικότερη αλλαγή, όπως εξήγησε η κ. Ανθούση, είναι η αποσύνδεση της παροχής του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων από την υποχρέωση για παράλληλη υποβολή αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η πρόνοια αυτή, είπε, προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις στον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και καταβολής των επιδομάτων, αλλά και σύγχυση στους αιτητές. Συνεπώς, εξήγησε, τροποποιείται και απλοποιείται η διαδικασία με μια ξεχωριστή αίτηση με την οποία θα εξετάζεται μόνο το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων.

Στο νέο Σχέδιο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι από τους χαμηλοσυνταξιούχους λάμβαναν την «μικρή» επιταγή πριν το 2014 και ενώ θα έπρεπε να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, μέχρι και τη λήξη της παράτασης που είχε δοθεί από την Κυβέρνηση το 2020, δεν εξάσκησαν το δικαίωμά τους για δικούς τους λόγους. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν ως εν δυνάμει δικαιούχοι για το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων ακόμη και αν ενέπιπταν στις πρόνοιες του Σχεδίου.

Η κυρία Ανθούση είπε ότι πέραν των 30.000 υφιστάμενων δικαιούχων που ήδη λαμβάνουν το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και θα συνεχίσουν κανονικά να λαμβάνουν το επίδομα.

Ξεκαθάρισε ότι αυτή η διαδικασία θα αφορά μόνο τους νέους αιτητές.

Κατέληξε λέγοντας πως στόχος είναι κανένας χαμηλοσυνταξιούχος να μην λαμβάνει κάτω από €710 για μονήρη νοικοκυριά και €1.210 για ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων.

Τα κριτήρια για παραχώρηση της «μικρής» επιταγής παρουσίασε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας διαχείρισης επιδομάτων Γιάννος Βασιλειάδης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του νοικοκυριού πρέπει να είναι κάτω από τις 10,324 ευρώ για μονήρη συνταξιούχο και 15,486 ευρώ για ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων.