Το τελευταίο διάστημα, πελάτες της ΑΗΚ έχουν φέρει σε γνώση του Οργανισμού ότι δέχονται επισκέψεις από πρόσωπα που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΑΗΚ, για έλεγχο των μετρητών καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, τα πρόσωπα αυτά ζητούν όπως μεταβούν στο δωμάτιο όπου φυλάσσονται οι μετρητές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προχωρούν στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα υποστατικά.    
 
Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εν λόγω άτομα και καλεί τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί. 
 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η Αρχή πραγματοποιεί επί τόπου επισκέψεις στα υποστατικά πελατών της για έλεγχο των μετρητών καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν αιτήματος του πελάτη ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από μόνη της, αφού προηγηθεί ενημέρωση του πελάτη.  Επιπρόσθετα, το προσωπικό της ΑΗΚ που επισκέπτεται τα υποστατικά των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους την εταιρική τους ταυτότητα.