Στον Πρόεδρο της Βουλής και στα μέλη της ad hoc κοινοβουλευτικής επιτροπής της Βουλής επέδωσε το πρωί ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τον κατάλογο με τα προβληματικά δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων στον πρώην Συνεργατισμό.

Στην έκθεση καταγράφονται 25 περιπτώσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που έγιναν αναδιαρθρώσεις, με 4,2 εκ. διαγραφές, 3 εκ. είναι υπόλοιπα προς διαγραφή και 4,9 εκ. έγιναν ανταλλαγές έναντι χρέους. Για 6 περιπτώσεις δεν έχει γίνει ρύθμιση.

Δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, αλλά μόνο αριθμοί, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της επιτρόπου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα καταγράφεται το ύψος των δανείων που έλαβαν, οι εξασφαλίσεις, οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν κατά καιρούς και οι δόσεις που πληρώνονται.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου και τα μέλη της ad hoc επιτροπής, έχουν στην διάθεση τους, τον κατάλογο με τα ονόματα και σε ποιόν ανήκει κάθε δάνειο.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρεται ότι εξετάστηκαν:

• 161 Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα
• 783 συγγενικά τους πρόσωπα
• 49 εταιρίες και νομικές οντότητες

Ειδικότερα:
• Σε 52 περιπτώσεις δεν είναι εξυπηρετούμενες οι χορηγήσεις
• Για 49 περιπτώσεις δεν υπήρξαν χορηγήσεις από τα Συνεργατικά
• Για 60 περιπτώσεις είναι εξυπηρετούμενες οι χορηγήσεις