Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η υπό ανακατασκευή οδός Βορείου Ηπείρου στην περιοχή Καθολικής, όπως ανάφερε στο Κανάλι 6 πηγή από τον δήμο Λεμεσού. Η ανακατασκευή, με μία δαπάνη 445 χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και μετατέθηκε για τις αρχές Αυγούστου 2020. Η ανακατασκευή του δρόμου που δεν ήταν καν εγγεγραμμένος, κατέστη εφικτή μετά τη διευθέτηση της χρόνιας διαφοράς που υπήρχε για το ακίνητο Επαμεινώνδα, οπότε ο δήμος δρομολόγησε τις διαδικασίες για την έγγραφή του.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την επαναχάραξη του δρόμου, ο οποίος μετακινείται και θα εφάπτεται του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου του γραμμικού πάρκου του Γαρύλλη, ενώ το υφιστάμενο τμήμα του καταργείται και διαχωρίζεται σε δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, επίσης, την κατασκευή πεζοδρομίου, τη διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στη συμβολή του με τη λεωφόρο Λεοντίου, χώρο στάθμευσης, πρόβλεψη για την περισυλλογή των ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση οδικού φωτισμού και ανακατασκευή του τμήματος του δρόμου που διατηρεί την υφισταμένη όδευση από την οδό Ανδρονίκου μέχρι την οδό Μιτσή.  Ήδη έχει αντικατασταθεί κεντρικός αγωγός του ΣΥΛ.