Σειρά κινήτρων με στόχο να δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή δραστηριότητα αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής.

«Η κυβέρνηση με σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων στηρίζει την ανάπτυξη ανανεώνοντας σχέδια που αποδείχθηκαν επωφελή αλλά προτείνοντας νέες ρυθμίσεις και κίνητρα». ανέφερε στις δηλώσεις του ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και η προσπάθεια μεγιστοποιείται ακριβώς για να βοηθήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας».

Ο κ. Νουρής ανακοίνωσε ότι πέραν των ήδη εγκριθέντων σχεδίων, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε «με την έγκριση δύο νέων στοχευμένων παρεμβάσεων».

Υπενθύμισε ότι το Υπουργικό στις 5 Φεβρουαρίου ενέκρινε την παράταση του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για νομιμοποίηση και αδειοδότηση αυθαίρετων νέων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις μέχρι τις 31/12/2021, καθώς και ότι στις 29 Απριλίου ενέκρινε την παράταση του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας με το οποίο δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του συντελεστή δόμησης παλιάς ξενοδοχειακής μονάδας εάν αυτή κατεδαφιστεί με σκοπό την ανέγερση νέας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων που τέθηκε σε εφαρμογή το 2013, τροποποιήθηκε το 2015 και έπειτα το 2018, παρατείνεται περαιτέρω μέχρι 31/12/2021 για σκοπούς ενθάρρυνσης της αναπτυξιακής δραστηριότητας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε.

Το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε το 2018 και τιτλοφορείται σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας διαλαμβάνει τον καθορισμό αντισταθμίσματος μέρους του επωφελούμενου επιπλέον δομήσιμου εμβαδού ανάλογα με την κατηγορία της ανάπτυξης, είπε ο Νίκος Νουρής.

Συγκεκριμένα, εξήγησε, προνοεί αντιστάθμισμα 10% του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για προσθήκες σε υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη, 15% για νέα τουριστική ανάπτυξη και 20% για όλες τις λοιπές αναπτύξεις. Προνοεί, επιπλέον «την καταβολή του εκτιμηθέντος ποσού σε ειδικό ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και βεβαίως αξιοποίηση αυτού του ποσού για τα σχέδια του ΚΟΑΓ, όπως το σχέδιο προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου».

Το υπουργείο Εσωτερικών, είπε ο κ. Νουρής, «έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού και δεδομένου ότι από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του το 2013 είχαν υποβληθεί παγκύπρια 840 συνολικά αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 571 και τα αποτελέσματα κρίθηκαν ως άκρως θετικά ως προς την επίτευξη των στόχων, αλλά και λόγω των δεδομένων που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού που έχουν επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας, κρίνει ότι η περίοδος ισχύος θα πρέπει να παραταθεί ως 31/12/2021, σχέδιο το οποίο – όπως έχω πει προηγουμένως – το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποδεχθεί».

Ο κ. Νουρής ενημέρωσε επίσης ότι «στη νέα πρόταση περιλαμβάνεται πρόσθετη ρύθμιση που διαλαμβάνει την καταβολή πρόσθετου αντισταθμιστικού τέλους ύψους 5% στην περίπτωση που ο αιτητής παραλείψει να καταθέσει αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής εντός ενός έτους μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας». Με αυτόν τον τρόπο «παραχωρούμε κίνητρο για ταχύτερη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου», πρόσθεσε.

Ακόμα, συνέχισε, το ΥΠΕΣ έχοντας υπόψη τις συνέπειες στον κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας ως αποτέλεσμα των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας, κρίνει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης περιόδου προσομοιάζουν με λόγους ανωτέρας βίας ή ως ύπαρξη ειδικών συνθηκών. Για σκοπούς προσαρμογής των διαδικασιών της αναπτυξιακής αδειοδότησης, το Υπουργείο Εσωτερικών συνέστησε και το Υπουργικό ενέκρινε την παράταση ισχύος των πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής που έληξαν την περίοδο από 17 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 31/12/2020.

Στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για κατάργηση της απαίτησης από τους πολίτες να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για εκείνες τις πληροφορίες που ήδη βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι από την 13 Ιουλίου 2020 καταργείται η υποχρέωση των πολιτών να επισυνάπτουν στις αιτήσεις που υποβάλουν στα διάφορα τμήματα του Υπουργείου όπως το Κτηματολόγιο, την Πολεοδομία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών

Επίσης, πρόσθεσε, στις περιπτώσεις αιτήσεων για ανάπτυξη ακινήτων δεν θα απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντιγράφου κτηματικού σχεδίου. Είπε ακόμα ότι όπου σήμερα απαιτείται η υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αυτό αντικαθίσταται με ανεπίσημο σχέδιο που μπορεί να εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή πύλη DLS portal του Κτηματολογίου.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε, είπε ότι «θεωρούμε ότι δίνεται μια πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δραστηριότητα για να δώσουμε την δυνατότητα είτε σε ανθρώπους που ενδεχόμενα οι άδειες τους έληξαν την περίοδο της πανδημίας είτε σε άλλους οι οποίοι προτίθενται να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα σχέδια για να τρέξει με γρηγορότερους ρυθμούς η ανάπτυξη στον τόπο μας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Νουρής είπε ότι «δεν υπάρχει κοστολόγηση για τα δύο συγκεκριμένα μέτρα. Κοστολόγηση θα υπάρξει ανάλογα με την εξέλιξη και την κατάθεση στην επέκταση του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων».

«Όσον αφορά την παράταση της ισχύος νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει κατά κύριο λόγο τους απλούς πολίτες οι οποίοι είχαν αντικειμενικές δυσκολίες μέσα στην περίοδο της πανδημίας να προωθήσουν τις συγκεκριμένες τους αιτήσεις», σημείωσε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ