Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους, Μη στρατεύσιμους/άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους, ως στρατιώτες/έφεδροι, της τουρκικής εισβολής του 1974  στους οποίους  καταβάλλεται ήδη μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στους δικαιούχους θα παραχωρείται εξαμηνιαίως εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €1.000, ως αναγνώριση και ανταπόδοση εκ μέρους της πολιτείας μέρους της ανεκτίμητης προσφοράς τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Κατ΄ εξαίρεση, για το 2022 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μαζί με την μηνιαία πληρωμή Τιμητικού Επιδόματος για τον Ιούλιο και εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €2.000, σε μια συνολική δόση.

To Υπουργικό Συμβούλιο επίσης, ενέκρινε την έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε 38 δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, που έχουν ανεγερθεί σε Τουρκοκυπριακή γη.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το  Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (2020), το οποίο περιλαμβάνει τις διοικητικές περιοχές Δήμου Σωτήρας και των κοινοτικών Συμβουλίων Φρενάρους, Λιοπετρίου, Ξυλοφάγου, Αυγόρου, Αχερίτου και Άχνας. Το Τοπικό Σχέδιο οριστικοποιήθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων του συνόλου των υποβληθείσων ενστάσεων και την ενσωμάτωση σε αυτό όσων από αυτές εγκρίθηκαν.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων από 202 σε 220.

To Yπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τους εξής διορισμούς:

  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΥ τον Δρα. Πέτρο Αγαθαγγέλου, Πρόεδρο ΠΙΣ σε αντικατάσταση του Δήμου Δημοσθένους μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2022.
  • Πρόεδρο και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, για περίοδο από τις 14.7.2022 έως τις 13.7.2028. Πρόεδρος Ρόνα Κασάπη, Αντιπρόεδρος Αγγελική Λαζάρου και μέλη Γαβριήλ Ιωάννου, Σέργιος Ποΐζης, Τάσος Κυρμίτσης, Πάνος Κανελλόπουλος και Χρύσω Τσόκκου.