Επικίνδυνο και εστία οχληρίας από πρόσωπα που μαζεύονται εκεί, έχει καταστεί το Εμπορικό Κέντρο στο συνοικισμό Αγίου Αθανασίου το οποίο έχει κριθεί ακατάλληλο προ δεκαετίας, όμως παρόλες τις παραστάσεις της Τοπικής Αρχής προς την Πολεοδομία στην οποία ανήκει το κτίριο, δεν έχει γίνει οτιδήποτε, δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Μαρίνος Κυριάκου.

Κατά τον Δήμαρχο η λύση που πρέπει να δοθεί άμεσα είναι η Πολεοδομία να ολοκληρώσει το σχεδιασμό και να βγει σε διαγωνισμό ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση νέου Εμπορικού Κέντρου, για να μεταφερθούν οι υφιστάμενοι Σύλλογοι και καταστήματα, ώστε να κατεδαφιστεί το κτίριο το συντομότερο.

Ο Μαρίνος Κυριάκου υπέδειξε πως πριν ένα μήνα ο Δήμος καθάρισε το χώρο και σφράγισε τις εισόδους όμως αυτοί που τον λυμαίνονται βάζουν σκάλες και εισέρχονται, τονίζοντας πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Το Κανάλι 6 έχει διαβιβάσει τις θέσεις του Δημάρχου στην Πολεοδομία ζητώντας τις απόψεις του Τμήματος επί του θέματος.