Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης σχετικά με τον έλεγχο υγειονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορωνοϊού, το υπουργείο Υγείας ενημερώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να προβαίνουν, σε περιπτώσεις εντοπισμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενούς τους:

(α) Άμεση απομάκρυνση όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ως επίσης και όλων των στενών επαφών αυτών, οι οποίες έχουν ιχνηλατιστεί από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων. Το προσωπικό που θεωρείται επαφή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, θα τεθεί σε αυτοπεριορισμό/καραντίνα 14 ημερών και θα υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR μέσω της Μονάδας.

(β) Αυτοπεριορισμός όλων των υπόλοιπων υπαλλήλων για 14 ημέρες και υποβολή τους σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων, είτε ασθενών είτε ασυμπτωματικών φορέων, λόγω της πιθανής διασποράς του ιού εντός της συγκεκριμένης επιχείρησης τροφίμων παραγωγής. Ο κατάλογος με τα ονόματα των εν λόγω υπαλλήλων θα πρέπει να υποβάλεται στο Υπουργείο Υγείας μαζί με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

(γ) Άμεση αναστολή εργασιών της επιχείρησης στην οποία έχει εντοπιστεί το θετικό κρούσμα μέχρι ότου:
(i) Αντικατασταθεί όλο το προσωπικό της επιχείρησης με άτομα που αποδεδειγμένα είναι ελεύθερα από τη νόσο COVΙD-19,
(ii) Απολυμανθούν όλοι οι χώροι της επιχείρησης τροφίμων, από εγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ.15, ημερομηνίας 10/04/2020, και παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό απολύμανσης και ο Αριθμός Άδειας του απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε, θα πρέπει να υποβάλεται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Η επαναλειτουργία της επιχείρησης τροφίμων θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών και υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθεί το Υπουργείο Υγείας. Ως εκ τούτου, με το πέρας των ενεργειών της επιχείρησης τροφίμων, θα πρέπει να αποστέλεται γραπτή ενημέρωση προς τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας αναφέροντας όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση τροφίμων, τόσο για τη απολύμανση όσο και για την απομάκρυνση και αντικατάσταση όλου του προσωπικού.

Νοείται ότι οι υπάλληλοι, των οποίων οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι αρνητικές και παρέλθουν οι 14 μέρες αυτοπεριορισμού, θα μπορούν να επανέλθουν στην εργασία τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναπτύξει συμπτωματολογία συμβατή με τη λοίμωξη COVID-19.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος στη συγκεκριμένη επιχείρηση τροφίμων αναπτύξει συμπτώματα που παραπέμπουν στα συμπτώματα της νόσου COVID-19, τότε άμεσα θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες ως αυτές έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus.