Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο σύνολο κανόνων για την προστασία του πλουραλισμού και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διασφαλίσεις έναντι πολιτικών παρεμβάσεων στις συντακτικές αποφάσεις και διασφαλίσεις κατά της παρακολούθησης, δίνεται έμφαση στην ανεξαρτησία και τη σταθερή χρηματοδότηση των δημοσίων μέσων ενημέρωσης καθώς και στη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης.

Επίσης η Κομισιόν καθορίζει μέτρα για την προστασία της ανεξαρτησίας των συντακτών και την αποκάλυψη συγκρούσεων συμφερόντων. Υπάρχει επίσης ρύθμιση για αντιμετώπιση του ζητήματος της συγκέντρωσης των ΜΜΕ με τη δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο θα αποτελείται από εθνικές αρχές μέσων ενημέρωσης.

Η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Věra Jourová δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει διάφορες μορφές πίεσης στα μέσα ενημέρωσης και είναι καιρός για δράση και θέσπιση σαφών αρχών, τονίζοντας ότι κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να κατασκοπεύεται λόγω της δουλειάς του και κανένα δημόσιο μέσο δεν πρέπει να μετατραπεί σε κανάλι προπαγάνδας.

Ο Thierry Breton, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά ανέφερε πως η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη δημοκρατική ενιαία αγορά στον κόσμο και ότι οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο, αλλά αντιμετωπίζουν πτώση των εσόδων, απειλές για την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, την εμφάνιση πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφόρμων και ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εθνικών κανόνων.

Τόνισε ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης παρέχει κοινές διασφαλίσεις σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση πολλαπλών φωνών και ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να λειτουργούν χωρίς καμία παρέμβαση, είτε είναι ιδιωτικά είτε δημόσια.

Πηγή: ΚΥΠΕ