Δεν είναι ακόμη διαθέσιμες για υποβολή μέσω TAXISnet, λόγω τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, οι Δηλώσεις Εισοδήματος 2019 για μισθωτούς και συνταξιούχους  και για αυτοεργοδοτουμένους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας, «λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε, ο Έφορος Φορολογίας, προτίθεται να παρατείνει την υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων και μετά την 30η Οκτωβρίου 2020, εφόσον χρειαστεί, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλους τους φορολογουμένους να υποβάλουν έγκαιρα και ορθά τη φορολογική τους δήλωση».

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία μπορεί να προκλήθηκε από την παρατεταμένη καθυστέρηση και ενημερώνει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Προσθέτει ότι οι χρήστες TAXISnet θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (TAXISnet email address), όταν η δήλωση εισοδήματος 2019 θα είναι έτοιμη για υποβολή.