Με επικεφαλής τη Λεμεσό, η Κύπρος προσδοκά  να μπει στο χάρτη των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρώπης, ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, σημειώνοντας ότι οι τεχνοκράτες έχουν ήδη «σηκώσει τα μανίκια» για τη συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού στο πρόγραμμα EU Mission Cities, για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της ΕΕ.

Το θέμα απασχόλησε, σήμερα το μεσημέρι σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, όπου ο Υφυπουργός και οι συνεργάτες του συζήτησαν τρόπους συνεργασίας με τις δημοτικές Αρχές, ώστε να ανταποκριθεί η πόλη στις προκλήσεις που απαιτούνται για εξασφάλιση κονδυλίων από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει σε 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, σε τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεταφορές, τα κτίρια κ.λπ.

Συγχαίροντας το Δήμο Λεμεσού για την επιτυχία εξασφάλισης συμμετοχής, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ο κ. Κόκκινος είπε πως η συνεργασία του Υφυπουργείου είναι δεδομένη «γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα κλιματικά ουδέτερης και έξυπνης Λεμεσού, αλλά κλιματικά ουδέτερης και έξυπνης Κύπρου».

«Μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Πολιτείας για διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα από υποδομές πόλεων, και όχι μόνο, για την έξυπνη Κύπρου, πιστεύω ότι αυτός είναι ένας δίαυλος για να τρέξουμε γρήγορα, να πειραματιστούμε, να διεκδικήσουμε μαζί κονδύλια και έργα τα οποία, ξεκινώντας από την πόλη της Λεμεσού, θα βάλουν την Κύπρο ψηλά στο χάρτη των κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρώπης», συμπλήρωσε.