Η ανάγκη ανέγερσης το συντομότερο νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για να καλυφθούν ανάγκες του ΤΕΠΑΚ θα απασχολήσει την επιτροπής Παιδείας της βουλής σε μια προσπάθεια να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Παύλος Μυλωνάς μετά την ολοκλήρωση σημερινής επίσκεψής των της Επιτροπής, στο Πανεπιστήμιο.
Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση της επιτροπής να στηρίξει το ΤΕΠΑΚ προσθέτοντας ότι στο μέλλον θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές όπως η ανέγερση φοιτητικών εστιών στο Βερεγγάρια.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας υπάρχουν προτάσεις για επιδότηση υπό προϋποθέσεις των Ενοικίων για τους Φοιτητές, οι οποίες θα εξεταστούν.
Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης ο οποίος ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία του πανεπιστημίου ανέφερε ότι τα δύο θέματα που καίνε για το πανεπιστήμιο είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου και η δρομολόγηση των κτηριακών αναπτύξεων του πανεπιστημίου.