Παράταση μέχρι τις 24 Μαίου του 2024 έχει δοθεί από το Τμημα δημοσίων έργων αναφορικά με την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση νέου συστήματος διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας (urban traffic control-UTC) στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, το οποίο στη Λεμεσό θα εφαρμοστεί σε 50 φωτοελεγχόμενες συμβολές.

Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία των ερωτήσεων και διευκρινήσεων με τους ενδιαφερόμενους οίκους και δεν αποκλείεται να δοθεί και περεταίρω παράταση.

Το Κέντρο Ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλα τα φώτα τροχαίας θα είναι στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία και δεν θα λειτουργήσει Κέντρο Ελέγχου στη Λεμεσό.

Το σύστημα θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 500 φωτοελεγχόμενων συμβολών παγκύπρια για παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Τ

Το έργο με εκτίμηση κόστους €7,13 εκατομμύρια +Φ.Π.Α, περιλαμβάνει 24 μήνες περίοδο εκτέλεσης και 5ετή συντήρηση.  Προκηρύχθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις 19 Ιανουαρίου.

Αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας η οποία θα επιφέρει αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου, μείωση του χρόνου διαδρομής των οχημάτων και αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Το σύστημα θα συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα από αισθητήρες που θα είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου σε αστικές περιοχές, θα τα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο και θα δίνει οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των φώτων τροχαίας.

Στόχος με την εγκατάσταση του είναι η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων μέσω άμεσης επέμβασης, αφού επιτρέπει την εφαρμογή στρατηγικών όπως ο περιορισμός πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές και ώρες. Επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση της κίνησης και θα παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης από το κέντρο ελέγχου για παράκαμψη οδικών έργων ή οδικών συγκρούσεων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.