Πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει δεχτεί ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων να παρευρεθούν στο Προεδρικό, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας του τόπου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων και αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ, Ανδρέα Δημητριάδη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως ως ημερομηνία συνάντησης ορίστηκε η 23η Φεβρουαρίου, ωστόσο λόγω διαφοροποίησης του προγράμματος του Προέδρου Αναστασιάδη η συνάντηση μετατέθηκε για τις 10 Μαρτίου του 2021.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη είναι γεγονός ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η οικονομία είναι πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα στον τουριστικό και κατασκευαστικό τομέα. Συγκεκριμένα, είπε πως στον κατασκευαστικό τομέα οι πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά 90% και είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ το 10% ουσιαστικά προέρχεται από την εγχώρια αγορά ή από προηγούμενες δεσμεύσεις αλλοδαπών αγοραστών.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων ακολούθως εκτίμησε πως είναι αναγκαίο όπως εξετάσουν τι κίνητρα μπορεί το κράτος να προσφέρει και με ποιο τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν και να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις.

Παράλληλα, συνέχισε, ένα θέμα το οποίο θα θέσουν είναι η κινητικότητα και προς άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς, οι οποίοι θα έρχονται στην Κύπρο ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Νοσοκομεία και Κλινικές του Ισραήλ να συνεργαστούν με αντίστοιχες κλινικές ή Νοσοκομεία της Κύπρου ώστε να προωθηθεί ο ιατρικός τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας υγείας.

Επιπρόσθετα ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως υπάρχουν πολλές δυνατότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, σημειώνοντας πως είναι εδώ που θα πρέπει, σε συνεργασία με το κράτος, να δημιουργήσουν το σωστό θεσμικό πλαίσιο και να δοθούν τα αναγκαία κίνητρα προς τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να στραφεί προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Υπάρχουν ευκαιρίες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε ως Κύπρος, κατέληξε ο κ. Δημητριάδης.