Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση εναρμονιστικού νομοσχεδίου για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας για όλους τους πολίτες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας θα αναλάβει το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας.

Προβλέπεται η παραχώρηση σε όλους τους πολίτες ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού, με τον οποίο θα μπορούν να γίνονται συναλλαγές με τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες υπηρεσίες του κράτους.

Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομηθούν πόροι, ενώ λήφθηκαν μέτρα για ασφάλεια σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.