Τα πρώτα φρούτα και λαχανικά με τη σήμανση ποιότητας «Ορεινή Γεωργία Τροόδους» κυκλοφόρησαν στην αγορά μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος που συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου.

Τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται στη νέα υπεραγορά «Μικρόπολις», παράγονται αποκλειστικά από τους παραγωγούς του Τροόδους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτο Κύπρου, το Σήμα Ποιότητας για τα προϊόντα του Τροόδους, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για δημιουργία εθελοντικού συστήματος ποιότητας για γεωργικά προϊόντα στην Κύπρο.

Δεν αφορά απλώς τη σήμανση, αλλά μια προσπάθεια διαμόρφωσης κριτηρίων μέσα από τα οποία οι παραγωγοί στοχεύουν στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών σε τρία επίπεδα: στο περιβάλλον, στην επιχειρηματική ευθύνη, και στην ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων.

Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των προϊόντων των ορεινών περιοχών, σε συνδυασμό με τις καλές γεωργικές πρακτικές προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών.