Τον Μάρτιο του 2024 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της 1η φάσης του παρακαμπτηρίου της Γερμασόγειας, δεδομένου ότι για το έργο έχει δοθεί αιτιολογημένη παράταση χρόνου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και στο παρόν στάδιο εξετάζονται πρόσθετες χρονικές απαιτήσεις του Εργολάβου.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Κανάλι 6 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, εντός Μαΐου θα παραδοθεί η άνοδος, της οδού Αγίας Παρασκευής, που οδηγεί στον πυρήνα της ομώνυμης ενορίας. Προστίθεται ότι για το έργο κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση των σχεδίων που αφορούσαν τα όμβρια ύδατα και τις Αρχές Κοινής Ωφελείας.  

Προέκυψε δε, ανάγκη για μετακινήσεις Υπηρεσιών, ύδρευσης, άρδευσης και λυμάτων που ανευρέθηκαν στο έργο και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων Αγωγών τους.

Σημειώνεται ότι σε κάποια σημεία είχαν εντοπισθεί και “λαγούμια” και κρίθηκε απαραίτητη η λήψη μέτρων.

Για την ολοκλήρωση του έργου εκκρεμούν η κατεδάφιση του υφιστάμενου γεφυριού και κατασκευή νέου μεγαλύτερου στην συμβολή της οδού Μήλου με την οδό Ποταμιάς.

Να σημειωθεί πως για την κατεδάφιση απαιτήθηκε διακοπή της ροής αγωγού εμπλουτισμού του υδροφορέα Γερμασόγειας και αντικατάσταση του με νέο μεταλλικό αγωγό σε μεγαλύτερο βάθος, που δεν προβλέπεται στο έργο.

Εκκρεμούν επίσης η κατεδάφιση του υφιστάμενου γεφυριού και κατασκευή νέου μεγαλύτερου στην συμβολή της οδού Αγίου Γεωργίου με την οδό Ποταμιάς, η ανακατασκευή εξ ολοκλήρου της οδού Ισαβέλλας, καθώς και η ανακατασκευή της συμβολής της οδού Αγίας Παρασκευής με την οδό Πατρών στο νέο της τμήμα ανατολικά και τοποθέτηση Υπηρεσιών.  

Τέλος, η τοπιοτέχνηση, φύτευση και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης στο έργο στον κυκλικό κόμβο και τις λωρίδες πρασίνου.