Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ενόψει των γιορτών του Πάσχα έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις για την καταβολή όλων των συντάξεων και των επιδομάτων για τον Απρίλιο του 2021.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, θα είναι διαθέσιμα μέσω εμβασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ακόλουθα:

• Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στις 16.4.2021.
• Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας:
(α) Μηνιαία επιδόματα στους δικαιούχους στις 23.4.2021,
(β) Ετήσια επιδόματα για όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση για το 2021 στις 23.4.2021.
• Τα μηνιαία επιδόματα που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με αναπηρίες στις 22.4.2021,
• Το Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας για το 2021 στις 23.4.2021,
• Το Επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (μικρή επιταγή χαμηλοσυνταξιούχων) στις 23.4.2021,
• Το Πασχαλινό Δώρο για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (Χαμηλοσυνταξιούχων) στις 23.4.2021,
• Οι μηνιαίες ειδικές συντάξεις και παροχές στους επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, περιλαμβανομένου του Πασχαλινού Επιδόματος που τους αφορά, στις 20.4.2021,
• Η Χορηγία σε Βετεράνους και Χήρες Βετεράνων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις 23.4.2021.

Αναφορικά με κοινωνικές παροχές για τις οποίες εκδίδονται επιταγές:
• Οι επιταγές του Δημόσιου Βοηθήματος για όσους λαμβάνουν μηνιαίο Δημόσιο Βοήθημα θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 19.4.2021 με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 22.4.2021,
• Οι επιταγές του Δημόσιου Βοηθήματος για όσους λαμβάνουν έκτακτο Δημόσιο Βοήθημα θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 16.4.2021 με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 21.4.2021,
• Οι επιταγές για τους εγκλωβισμένους θα παραδοθούν στους δικαιούχους μέσω των Ηνωμένων Εθνών στις 21.4.2021 (μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων). Για όσα θα καταβληθούν με έμβασμα απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, θα είναι διαθέσιμα στις 22.4.2021,
• Οι επιταγές για τους αιτητές διεθνούς προστασίας θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 22.4.2021, με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 26.4.2021.

Η πληρωμή των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινωνικής Σύνταξης του Απριλίου 2021 καθώς και της ειδικής αύξησης της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα), θα διενεργηθεί στις 23.4.2021.