Ποσό ύψους 2.530.000 ευρώ, για την καταβολή σε γεωργούς, ενισχύσεων ήσσονος Σημασίας (De minimis) για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα αίτια σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Σε γραπτή της δήλωση, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Νιόβη Παρισινού, αναφέρει ότι στους δικαιούχους μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση ποσού μέχρι €20.000 σε ατομικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης θα γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές τους προς το Κράτος.