Με συνολική δαπάνη 103 εκατομμυρίων ευρώ, η Κυβέρνηση εξήγγειλε σήμερα νέο πακέτο οικονομικής στήριξης της κοινωνίας που έχει πληγεί από την ακρίβεια, εξαιτίας του πληθωρισμού και του πολέμου στην Ουκρανία. Το πακέτο στήριξης, το οποίο έρχεται να προστεθεί στο προηγούμενο πακέτο στήριξης για τις συνέπειες της Πανδημίας ύψους 192 εκ. ευρώ, αποφασίστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε πως μετά την Πανδημία η χώρα μας έχει εισέλθει σε μια περίοδο πληθωρισμού που οφείλεται πρωτίστως σε εξωγενείς παράγοντες και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σημείωσε πως καμία Κυβέρνηση δεν μπορεί να σκοτώσει στη ρίζα της τον πληθωρισμό καθώς η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά ενδεχομένως να ανατροφοδοτήσει τις πληθωριστικές πιέσεις ανατροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο αυξήσεων.

Είπε πως θα πρέπει με λελογισμένο και προσεκτικό τρόπο η Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη με τρόπο κοστολογημένο, ο οποίος δεν θα διαταράξει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σημείωσε πως εισερχόμαστε επίσης σε μια εποχή που θα αυξηθούν τα επιτόκια, κάτι που εμπεριέχει αύξηση του κόστους δανεισμού και εξυπηρέτησης του χρέους από το ίδιο το κράτος.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως τα μέτρα για αντιμετώπιση των συνεπειών της Πανδημίας που πήρε η Κυβέρνηση έχουν κοστολογηθεί στα 192 εκ. ευρώ, ενώ σήμερα το Υπουργικό, μετά από διαβούλευση, αποφάσισε τη λήψη ακόμη 11 μέτρων για στήριξη ειδικά των ευάλωτων ομάδων. Τα μέτρα όπως είπε, χωρίζονται σε πέντε ενότητες.

Το πρώτο μέτρο αφορά την στήριξη των συνταξιούχων, είπε και ανακοίνωσε πως από τον Ιούλιο οι συντάξεις 165 χιλιάδων δικαιούχων θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 4,3% με το κόστος αναπροσαρμογής να κυμαίνεται γύρω στα 34 εκ. ευρώ.

Η δεύτερη ενότητα αφορά την στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και θα παραχωρηθεί εφάπαξ στοχευμένης στήριξης. Αναλυτικά, όπως είπε, στην πρώτη κατηγορία που αφορά 6.639 νοικοκυριά που έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους μέχρι 10 χιλιάδες ευρώ, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό 150 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας ως 18 ετών.

Η δεύτερη κατηγορία που αφορά 13.008 νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα και ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα από 10 χιλιάδες ευρώ ως 19,5 χιλιάδες. Σε αυτές τις οικογένειες θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό 120 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Στην τρίτη κατηγορία που αφορά 1.804 νοικοκυριά με εισοδήματα από 19,5 χιλιάδες μέχρι 29 χιλιάδες ευρώ με τρία ή περισσότερα τέκνα. Σε αυτές τις οικογένειες θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό 100 ευρώ για το τρίτο και κάθε επιπλέον παιδί ηλικίας ως 18 ετών.

Η τέταρτη κατηγορία, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, αφορά 1.587 νοικοκυριά με εισοδηματικά κριτήρια από 29 μέχρι 39 χιλιάδες ευρώ, με τρία ή και περισσότερα τέκνα, στα οποία θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό 80 ευρώ για το τρίτο και κάθε επιπλέον τέκνο ως 18 ετών.

Στην 5η κατηγορία που αφορά 1.037 νοικοκυριά με εισοδηματικά κριτήρια από 39 ως 49 χιλιάδες ευρώ ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα, με τρία ή και περισσότερα παιδιά, στα οποία θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους 60 ευρώ για το τρίτο και για κάθε επιπλέον παιδί ως 18 χρόνων.

Από τις πιο πάνω κατηγορίες θα επωφεληθούν περίπου 24.075 οικογένειες και 45.883 παιδιά.

Η 6η κατηγορία αφορά τα νοικοκυριά που εμπίπτουν στο ΕΕΕ ή του δημόσιου βοηθήματος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 χρόνων. Σε αυτά τα νοικοκυριά θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους 100 ευρώ για κάθε δικαιούχο, 50 για τον σύζυγο ή την σύζυγο του δικαιούχου και 25 για κάθε τέκνο του δικαιούχου. Σε αυτή την κατηγορία, όπως είπε, εμπίπτουν 18 χιλιάδες νοικοκυριά ή 23 χιλιάδες άτομα.

Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια στο 3ο μέτρο στήριξης, το οποίο έχει να κάνει με την άμεση προκήρυξη σχεδίου επιδότησης των υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά ηλικίας ως 4 ετών, για επιδότηση των διδάκτρων της φοίτησης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το μέτρο θα στηρίξει 16 χιλιάδες δικαιούχους με μηνιαίο ύψος επιδόματος που θα καλύπτει το 80% των διδάκτρων και της σίτισης με επιδότηση από 100 μέχρι 300 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί στη βάση κριτηρίων. Η έναρξη του μέτρου θα είναι ο Σεπτέμβριος του 2022.

Η τέταρτη σειρά στοχευμένων μέτρων αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, είπε ο Υπουργός, αριθμώντας ως πρώτο την επέκταση των οριζόντιων και στοχευμένων μέτρων για μείωση του ΦΠΑ μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

Το 5ο μέτρο αφορά την αύξηση της επιδότησης δικαιούχων του σχεδίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και θερμομόνωσης οροφής, με αύξηση της επιχορήγησης στους δικαιούχους από τα 750 στα 1.000 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ και για τους οικιακούς καταναλωτές από τα 250 ευρώ στα 375 ανά κιλοβάτ.

Το 6ο μέτρο είναι η διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας που θα δικαιούνται αυξημένη επιχορήγηση από τα σχέδια χορηγιών ΑΠΕ και του προγράμματος «εξοικονομώ και αναβαθμίζω» του Υπουργείου Εμπορίου. Στον κατάλογο αυτό θα προστεθούν 19,5 χιλιάδες οικογένειες που έχουν ακαθάριστο εισόδημα κάτω από 19000 χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως το 7ο μέτρο αφορά την αύξηση από το 90 στο 100% της δυνατότητας κάλυψης της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού υποστατικού για ίδια κατανάλωση από την παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα τόσο για οικιακούς καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις.

Το 8ο μέτρο αφορά την επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και μέσα από εντολή του ΥΠΕΣ δεν θα απαιτείται άδεια οικοδομική για εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών σε περιπτώσεις που υπάρχει ήδη πολεοδομική άδεια.

Το 9ο μέτρο που εμπίπτει στον 4ο τομέα, αφορά τα καύσιμα, και όπως είπε ο ΥΠΟΙΚ, επεκτείνεται το μέτρο του φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

Ο κ. Πετρίδης είπε στη συνέχεια πως ο 5ος τομέας μέτρων αφορά την γεωργία και την κτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, είπε, το 10 μέτρο αφορά την στήριξη ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για κάλυψη μέρος των λειτουργικών τους εξόδων. Το 11ο μέτρο αφορά επιπρόσθετη στήριξη σε κλάδους της γεωργίας και κτηνοτροφίας με στόχο την κάλυψη μέρους των αυξήσεων των τιμών λόγω πληθωρισμού.

Από τα 2 τελευταία μέτρα αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 5,5 χιλιάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι με μια επιπρόσθετη δαπάνη της τάξης των 9,5 εκ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος του τελευταίου πακέτου στήριξης της κοινωνίας ανέρχεται στα 103 εκ. ευρώ, επιπλέον των 192 εκ. ευρώ που έχουν ήδη δοθεί, είπε ο Υπουργός Οικονομικών.

Είπε, τέλος, πως συζητήθηκαν στο Υπουργικό και θέματα με πιο μακροπρόθεσμη στόχευση όπως η εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων για πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδιας.

Πηγή: ΚΥΠΕ