Τον τέως υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, καταγγέλλει η Ελεγκτική Υπηρεσία, με ειδική έκθεσή της την οποία έδωσε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο τέως Υπουργός ενέκρινε αίτημα εταιρείας για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων, για άρδευση των φυτειών της σε αγρόκτημα, παρά το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε μετά τον εντοπισμό παρανομίας από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Ο ένας εκ των δύο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, διετέλεσε Αντιπρόεδρος αγροτικής οργάνωσης, η οποία πρόσκειται στον πολιτικό χώρο από τον οποίο προερχόταν ο τέως Υπουργός Γεωργίας.

«Εκφράσαμε την άποψη ότι η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως νομιμοποίηση της παράνομης πράξης της Εταιρείας», τονίζει, μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε να διερευνήσει καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2017 και 2018 και αφορούσαν στη σημαντική υπέρβαση των ορίων άντλησης νερού από γεωτρήσεις, καθώς και την παράνομη μεταφορά νερού από συγκεκριμένη Εταιρεία, από μία έκτασή της σε άλλη, στο Μοναγρούλι.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από καταγραφές μετρήσεων, η Εταιρεία υπερέβη μέχρι και 26 φορές περισσότερο τις ανώτατες ποσότητες νερού για τις αδειοδοτημένες γεωτρήσεις της.

Παρά τη διαπίστωση της σημαντικής παραβίασης των όρων αδειοδότησης των γεωτρήσεων της Εταιρείας, το Τμήμα προχώρησε, με σημαντική καθυστέρηση σχεδόν δύο χρόνων, στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της, τα οποία στη συνέχεια ανέστειλε, εντός δέκα ημερών, κατόπιν οδηγιών του τέως Υπουργού, αναφέρεται στην έκθεση.

Επιπρόσθετα, σε επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Υδάτων το 2016, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία μετέφερε νερό σε συγκεκριμένο αγρόκτημα στον Δελίκηπο για την άρδευση των φυτειών της, μέσω παράνομης σύνδεσης επιπρόσθετου λάστιχου σε υφιστάμενο αγωγό.