Έντονος προβληματισμός για τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων στην ευρύτερη Λεμεσό, αναπτύχθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρία του συμβουλίου των  Δημάρχων της Λεμεσού.

Οι Δήμαρχοι της Λεμεσού συζήτησαν εκτός ατζέντας περί της διαχείρισης των απορριμάτων, με αφορμή νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό που καθιστά υποχρεωτική τη  διαλογή των απορριμάτων στην πηγή, κάτι για το οποίο το Υπουργείο Γεωργίας έχει ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, μεταξύ των Δημάρχων αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός για το ότι οι τοπικές αρχές δεν διαθέτουν ακόμη την υποδομή να παραλαμβάνουν τα διαχωρισμένα απορρίμματα από τα νοικοκυριά.

Περαιτέρω, με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό δημιουργείται ένα επιπρόσθετο ρεύμα για οργανικά απορρίμματα, τα οποία η ΟΕΔΑ Πεντακώμου δεν έχει υποδομή να υποδεχθεί.

Με αυτά τα δεδομένα, από μέλη του Συμβουλίου των Δημάρχων εκφράστηκαν ανησυχίες για εκτόξευση του κόστους διαχείρισης των απορριμάτων, που μοιραία θα πρέπει να καλυφθεί από τους δημότες.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το ότι δεν ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και οι διαφορές μεταξύ του κράτους και του διαχειριστή της ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο, καθώς και η προβληματική μέχρι σήμερα λειτουργία των πράσινων σημείων στην επαρχία Λεμεσού, που είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει κυριολεκτικά η επαρχία με σκουπίδια που απορρίπτονται παράνομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού μας, σοβαρές δυσκολίες υπάρχουν και σε σχέση με την αποκατάσταση του σκυβαλλότοπου στο Βατύ.

Τα μέλη του Συμβουλίου των Δημάρχων της Λεμεσού αποφάσισαν όπως τα προβλήματα της διαχείρισης σκυβάλλων απασχολήσουν ειδική συνεδρία του συμβουλίου που θα συγκληθεί το συντομότερο.

Χάρης Παναγιώτου