Την επέκταση των μέτρων στήριξης της οικονομίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου επισήμανε πως το ύψος των νέων μέτρων ανέρχεται στα €106 εκατομμύρια ενώ, εξαγγέλλοντας τα νέα μέτρα, απηύθυνε αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις επιχειρήσεις για τυχόν μονομερείς αποφάσεις που σχετίζονται με την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων.

Υπογράμμισε πως, σε περίπτωση που επιχειρήσεις προχωρήσουν μονομερώς σε μειώσεις προσωπικού και μειώσεις μισθών, θα τερματιστεί η συμμετοχή τους στα Σχέδια και θα τους στερηθούν τυχόν δικαιώματα που απολαμβάνουν από το αρμόδιο Υπουργείο.

Όπως ανέφερε, τα μέτρα που θα συνεχίσουν να ισχύουν είναι:

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων με ποσοστό κάλυψης 80% των εργαζομένων στο 60% του μισθού τους μέχρι τέλος Οκτωβρίου, όταν έχουν μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 40%. 

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία, ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό, ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή,

Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων,

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης,

Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων και

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, για πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Δεύτερη δέσμη μέτρων:

Μέτρα που θα εξαγγελθούν και θα υλοποιηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

(α) Ειδικά Σχέδια Κατάρτισης Εργαζομένων ύψους €14 εκατομμυρίων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με στόχο 1.000 Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω της πανδημίας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών, να καταρτίζουν, κατά μέσο όρο μια βδομάδα του μήνα, τους εργαζόμενούς τους με την καταβολή από το Σχέδιο του κόστους κατάρτισης (€12 ανά ώρα για 200 ώρες σύνολο κατάρτισης) και

(β) Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων (με επικέντρωση σε Ανέργους του Ξενοδοχειακού Τομέα), ύψους €7 εκατομμυρίων.

Τρίτη δέσμη μέτρων

Μέτρα που θα εξαγγελθούν και θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας που αφορούν στην Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Πρόσληψη Ανέργων, για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.