Την Claudia Buch (Κλόντια Μπουχ) προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη θέση της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Αντρέα Ενρία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την Τετάρτη την Claudia Buch, Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας- Deutsche Bundesbank, για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, με 5ετή θητεία, μετά από διαβούλευση με το Εποπτικό Συμβούλιο.

Τον Ιούλιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν άτυπες ακροάσεις των δύο προεπιλεγμένων υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι απόψεις των συντονιστών ECON κοινοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν μυστική και η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της Claudia Buch.

Η ΕΚΤ ενημέρωσε την Irene Tinagli, Πρόεδρο της Επιτροπής ECON, και τη Nadia Calviño, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), για τον διορισμό της.

Η ECON θα προσκαλέσει την Claudia Buch σε δημόσια ακρόαση. Εάν ο διορισμός εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Claudia Buch θα διαδεχθεί τον Andrea Enria στην προεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2024.

O εποπτικός φορέας που δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο την εποπτεία των τραπεζών του ευρωπαϊκού μπλοκ εποπτεύει τις 110 μεγαλύτερες και συστημικά σημαντικές τράπεζες του μπλοκ.

Υποψήφια για την ίδια θέση ήταν η Ισπανίδα Μαργκαρίτα Ντελγκάντο.

Πηγή: ΚΥΠΕ