Η  Γερμανία σταματά να δέχεται πρόσφυγες από την Ιταλία. Όπως αναφέρει το Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας (RND) το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών αναστέλλει τον συμφωνηθέντα μηχανισμό αλληλεγγύης του 2022, σύμφωνα με τον οποίο η Γερμανία οικειοθελώς δέχεται πρόσφυγες από τη Μεσόγειο.

Αιτία είναι το ότι η Ιταλία αρνήθηκε επαναπροωθήσεις επί τη βάσει της Συμφωνίας του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με Εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, εξαιτίας της υψηλής μεταναστευτικής πίεσης που ασκείται στη Γερμανία και του συνεπαγόμενου κορεσμού των υποδομών της, διέκοψε την οικειοθελή υποδοχή προσφύγων από την Ιταλία, μετά την άρνηση της τελευταίας να δεχθεί πίσω πρόσφυγες επί τη βάσει της Συμφωνίας του Δουβλίνου.   

Όπως σημειώνει το RND, τον Ιούνιο του 2022 κάποια κράτη της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Γερμανία, συμφώνησαν στην οικειοθελή υποδοχή προσφύγων, οι οποίοι εισέρχονται στην ΕΕ δια της Μεσογείου, με στόχο την αποσυμφόρηση των κρατών που αποτελούν πύλες εισόδου, κυρίως της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας.

Μάλιστα βάσει στοιχείων η Γερμανία από τον Ιούνιο του 2022 είχε υποδεχθεί 1.700 αιτούντες άσυλο από την Ιταλία, ωστόσο είχε συμφωνήσει στην υποδοχή 3.500 ανθρώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ