Εμβόλια, συντονισμός σε σχέση με τα τεστ και κοινή προσέγγιση στη σταδιακή απόσυρση περιοριστικών μέτρων ενόψει των διακοπών του τέλους του έτους, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά στις 7 το βράδυ.

Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, ο Πρόεδρος Σαρλ Μισέλ προτείνει οι ηγέτες να επικεντρωθούν σε τρία θέματα.

Πρώτον, σχετικά με τα τεστ, οι ηγέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για γρήγορα τεστ αντιγόνου.

“Πρέπει να διασφαλίσουμε την αμοιβαία αναγνώριση τόσο των PCR όσο και των γρήγορων τεστ. Αυτό θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προοδευτική αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις”, όπως ανέφερε.

Δεύτερον, οι ηγέτες “πρέπει να καταγράψουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα εμβόλια και να συζητήσουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη μελλοντική τους ανάπτυξη”. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα της επικοινωνίας με το κοινό θα είναι το κλειδί”, επισημαίνει.

Τρίτον, οι ηγέτες “πρέπει να συζητήσουν για την πορεία προς τα εμπρός και να εξηγήσουν ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν στο εγγύς μέλλον, ιδίως σε σχέση με τις διακοπές στο τέλος του έτους”.

“Προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο κύμα, οι ηγέτες πρέπει να συζητήσουν μια κοινή προσέγγιση για την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και αντλώντας διδάγματα από την προηγούμενη εμπειρία μας”, εξήγησε.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της πανδημίας, ο Πρόεδρος Μισέλ θα επιστήσει την ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων για την υγεία εντός της ΕΕ, για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.