Η ΚΟΠ με ανακοίνωση της ενημερώνει για τις αποφάσεις της ΦΙΦΑ. Οι αποφάσεις αφορούν τόσο την παράταση στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών όσο και την παράταση της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

Αναλυτικά:

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA εξέδωσε δελτίο τύπου μέσω του οποίου, δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για αντιμετώπιση των νομικών συνεπειών που προκύπτουν από την εξάπλωση του COVID-19.

«H FIFA έχει επεξεργαστεί μια σειρά εισηγήσεων και κατευθυντήριων γραμμών για αντιμετώπιση κάποιων από των σημαντικών πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την Πανδημία, ειδικά όσον αφορά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και γενικότερα, το μεταγραφικό σύστημα», αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει:

«Οι αποφάσεις λήφθηκαν κατόπιν διαπραγμάτευσης και συζήτησης με διάφορους συνεργάτες υπό την Προεδρία του Vitorio Montagliani, Προέδρου της  FIFA Stakeholders Committee. Στη συζητήση συμμετείχαν εκπρόσωποι της FIFA, των Συνομοσπονδιών μελών της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων, της FIFPro και του Forum των World Leagues.

Συμφωνήθηκε ένα σύνολο αρχών, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της FIFA την Τρίτη 7 Απριλίου.

Σε γενικές γραμμές, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Συμβόλαια που λήγουν και νέα συμβόλαια:

Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών ως γνωστό, λήγουν όταν λήξει η ποδοσφαιρική περίοδος, σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Με την παρούσα κατάσταση και την αναβολή των αγώνων στις πλείστες χώρες, είναι ξεκάθαρο πως η ποδοσφαιρική χρονιά δεν θα ολοκληρωθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ως εκ τούτου προτείνεται όπως τα συμβόλαια να επεκταθούν μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου σε κάθε χώρα.

Η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύσει και στα συμβόλαια που ήταν προκαθορισμένα να αρχίσουν με το ξεκίνημα της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Αυτό σημαίνει πως, τα συμβόλαια αυτά, θα καθυστερήσουν να τεθούν σε ισχύ, μέχρι η επόμενη ποδοσφαιρική περίοδος να αρχίσει.

Ποδοσφαιρικές συμφωνίες εργοδότησης που δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν:

Η Πανδημία COVID 19 είναι ξεκάθαρο πως έχει μεγάλη αρνητική επίδραση στα εισοδήματα των ομάδων, τουλάχιστον για το διάστημα που δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, όπως και οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας, πρέπει να βρει τρόπους αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, με στόχο να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρχει λογική και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ποδοσφαιριστών και των συλλόγων.

Ως εκ τούτου, η FIFA, ενθαρρύνει έντονα τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές να εργαστούν με συλλογικότητα και να καταλήξουν σε συμφωνίες και λύσεις για την περίοδο στην οποία το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει.

Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία και κατά συνέπεια, οι υποθέσεις καταλήξουν στα αρμόδια όργανα της FIFA, οι παράγοντες που θα εξετάζονται στην εκδίκαση, θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες παραμέτρους:

α. εάν το σωματείο προσπάθησε με ειλικρίνεια να καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία με τους ποδοσφαιριστές του.
β. η οικονομική κατάσταση του σωματείου.
γ. Αν είχε γίνει, αναλογικά, οποιαδήποτε τροποποίηση του συμβολαίου.
δ. το καθαρό εισόδημα του ποδοσφαιριστή μετά την τροποποίηση συμβολαίου.
ε. εάν η απόφαση εφαρμόστηκε σε όλη την ομάδα ή σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Με αυτό τον τρόπο, η FIFA ελπίζει πως θα μπορέσει να βρει λύσεις που θα είναι δίκαιες και ισορροπημένες και για τα δύο μέρη, συλλόγους και ποδοσφαιριστές.

Μεταγραφικές περίοδοι
Αναφορικά με τις μεταγραφικές περιόδους, είναι  ξανά αναγκαίο να προσαρμοστούν στις ασυνήθιστες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Για αυτό, η FIFA θα είναι ευέλικτη και θα επιτρέψει τη μετακίνηση της μεταγραφικής περιόδου σε κάθε χώρα ανάλογα με το πότε θα ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος και πότε θα καθοριστεί η έναρξη της επόμενης.

Την ίδια στιγμή, η FIFA θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την ομαλότητα, την ακεραιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των διοργανώσεων, ούτως ώστε να μην διαταράσσονται τα αθλητικά αποτελέσματα οποιασδήποτε διοργάνωσης με άδικο τρόπο.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις στους κανονισμούς δημοσιεύονται εδώ, από τη FIFA: https://img.fifa.com/image/upload/utl0jdnekqeqy1kwu9qg.pdf