Στην προκήρυξη προσφορών για την εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου για το νέο Master Plan αξιοποίησης του πρώην οικισμού Βερεγκάρια στα Πολεμίδια θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές Ιουλίου, ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο δήμαρχος Νίκος Αναστασίου.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στην τελευταία συνάντηση με τον ΥΠΕΣ  συμφωνήθηκε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον μελέτες που αφορούν κυρίως τα οδικά έργα, που προτείνονται στο νέο «Σχέδιο Ευρείας Κλίμακας» το οποίο είχε υποβληθεί μετά μελέτη από ιδιώτες μελετητές, για λογαριασμό του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου.

Ο Νίκος Αναστασίου τόνισε πως επειδή πρέπει να συντονιστούν τα Δημόσια Έργα με την Πολεοδομία, τον Δήμο και το ΤΕΠΑΚ θα υπάρξουν αλλεπάλληλες συναντήσεις αυτή την περίοδο, ώστε να ξεκαθαριστούν όλα τα θέματα και να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι αναπτύξεις στο Βερεγκάρια.

Ήδη έχει οριστεί συνάντηση το Τμήμα Ποδεολεομίας στις 27 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, ο συντονισμός για το μεγάλο πάρκο που θα δημιουργηθεί στο Βερεγγάρια έχει ανατεθεί στην Τοπική Αρχή η οποία προτίθεται να το συνδέσει και με το γραμμικό πάρκο του Γαρύλλη, το οποίο ο Δήμος έχει αναλάβει να επεκτείνει μέχρι υδατοφράκτη Πολεμιδιών.

Στο Βερεγκάρια έχουν παραχωρηθεί 74 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα στο ΤΕΠΑΚ, το οποίο θα ανεγείρει φοιτητικές εστίες, συνεδριακό κέντρο, ερευνητικά εργαστήρια κι εγκαταστάσεις για αθλοπαιδιές.

Προνοείται επίσης χώρος για Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, (σε έκταση 43 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα).

Στο δήμο Κάτω Πολεμιδιών έχει παραχωρηθεί τεμάχιο  (4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα) στο οποίο θα αναγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις της Τοπικής Αρχής και μελλοντικά νέο Δημοτικό Μέγαρο.

Χώρος 7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα προορίζεται για τον ανέγερση νέου ολυμπιακού  κολυμβητήριο για τη Λεμεσό από το ΚΟΑ στη βάση πρότασης που έχει υποβληθεί, από το δήμο Πολεμιδιών και το ναυτικό Όμιλο Λεμεσού με τη στήριξη του ΤΕΠΑΚ.

Γύρω στις 52 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, θα αποτελέσουν, τον ενιαίο Δημόσιο Χώρο Πρασίνου.