Περισσότερα φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση υψηλόβαθμων στελεχών εταιριών με υψηλά εισοδήματα, ώστε να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην Κύπρο, προωθεί η κυβέρνηση.

Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Φορολογίας νόμο το οποίο μελετά η Επιτροπή Οικονομικών, προβλέπει ανανέωση ανάλογης ρύθμισης, η οποία ισχύει από το 2012, αλλά με επέκταση του χρόνου ευνοϊκής φορολόγησης για δέκα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που θα επιλέξουν την Κύπρο για φορολογική βάση, θα πληρώνουν το 50% της φορολογίας η οποία προβλέπεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμων των οποίων το εισόδημα ξεπερνά τις €100 χιλ ανά φορολογικό έτος, κατά το δεύτερο έτος της εργοδότησης τους στην Κύπρο.
Η κυβέρνηση αποσκοπεί, μέσω των φορολογικών διευκολύνσεων, στην προσέλκυση υψηλόμισθων στελεχών επιχειρήσεων για εργοδότηση στην Κύπρο.

Σε επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου – Νικολαΐδου, προς την επιτροπή οικονομικών, σημειώνεται ότι η ίδια έχει απαντήσει σε ερώτημα του εφόρου φορολογίας για το εάν μπορεί να καταθέσει στην επιτροπή ονομαστικό κατάλογο με όλα τα πρόσωπα που έχουν διεκδικήσει ή τύχει φοροαπαλλαγής. Η Επίτροπος αναφέρει ότι δεν μπορεί να σταλεί στη Βουλή ονομαστικός κατάλογος, για σκοπούς συζήτησης του νομοσχεδίου, γατί παραβιάζεται ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων. Αναφέρει ότι μπορούν να δοθούν στην επιτροπή μόνο στατιστικές ανώνυμες καταστάσεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε στη Βουλή ότι στόχος του σχεδίου είναι η προσέλκυση υψηλόμισθων στελεχών στην Κύπρο, οι οποίοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι.

Ουσιαστικά, η Κύπρος με την ρύθμιση έχει άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη. Σήμερα εκμεταλλεύονται αυτή την ρύθμιση:

 664 μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων με ετήσιους μισθούς από 100 χιλιάδες μέχρι δύο εκατομμύρια ευρώ.

· Οι 80 είναι Κύπριοι επαναπατρισθέντες και οι 584 είναι ξένοι υπήκοοι που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο με σκοπό να εργαστούν.

· Εκτιμάται ότι θα έχουν συνολικά φορολογική έκπτωση γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

· Το συνολικό ποσό του ετήσιου εισοδήματος των 664 εργαζομένων έφθασε στα 173 εκατομμύρια ευρώ.