Αρχίζει εκ νέου η συζήτηση στη Βουλή για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής θα συζητήσει στις 9 Σεπτεμβρίου το επίμαχο πολυνομοσχέδιο, σε συνεδρία στην οποία θα διαφανούν οι προθέσεις της κάθε πλευράς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αριστος Διαμιανού ανέφερε ότι θα ακούσουν τις θέσεις του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή και την αναμενόμενη πρόταση του για την αναβολή των εκλογών και διεξαγωγή τους, μαζί με τις ευρωεκλογές σε τρία περίπου χρόνια, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση.

Κατά την σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών συζητήθηκε και ο εκσυγχρονισμός του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου.

Πιο συγκεκριμένα εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για την λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και ενισχύονται οι πρόνοιες για προστασία των ευάλωτων ομάδων, των ανηλίκων και άλλων ομάδων του πληθυσμού.

Πρόκειται για δύο εναρμονιστικά νομοσχέδια, για τα οποία υπήρχε υποχρέωση να υιοθετηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Στα νομοσχέδια προνοούνται μεταξύ άλλων:
• Η ενίσχυση του ρόλου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η οποία θα έχει την ευθύνη εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας. Επίσης θα έχει την ευθύνη για τις πλατφόρμες εκπομπής βίντεο.
• Θεσπίζεται περεταίρω η αποτροπή φαινομένων ρητορικής μίσους.
• Καθιερώνονται αυστηρές πρόνοιες για προστασία των ανηλίκων.
• Και προωθούνται νέοι κανονισμοί για την ποιότητα των εκπομπών ραδιοτηλεοπτικού σήματος.