Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο για αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην κυπριακή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.
Ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής που ήταν σήμερα σε συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, κάλεσε τους βουλευτές να το ψηφίσουν πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής για τις εκλογές καθότι περιλαμβάνει αρκετές επωφελείς ρυθμίσεις για τον αγροτικό κόσμο.

Σύμφωνα έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών την οποία εξασφάλισε ο Σταθμός μας ποσοστό γύρω στο 90% των ερωτηθέντων, αλιέων, επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου, των μεταποιητικών επιχειρήσεων, των γεωργών και κτηνοτρόφων δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού την τελευταία πενταετία.

Το γεγονός αυτό επιφέρει απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες, ψηλό κόστος και δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής..

Με βάση το νομοσχέδιο, πρακτικές όπως μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις συμβάσεων στον αγροτικό τομέα, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής η επιβολή πληρωμής για χαλασμένα ή απούλητα προϊόντα και άλλες ενέργειες που πλήττουν εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων, θα διώκονται.

Ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο θα έχει την ευθύνη να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους.

Ο Υπουργός Γεωργίας μιλώντας ενώπιον των βουλευτών τους κάλεσε επίσης να αποδεσμεύσουν κονδύλι ύψους ενός εκατ. ευρώ κατ’ έτος με το οποίο η κυβέρνηση ζητά να αυξηθούν οι έλεγχοι στα σφαγεία κρεάτων και στα κρεοπωλεία μέσω αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε ότι αφορά την μονοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της σφαγής κρεάτων ο κ. Καδής σημείωσε ότι άρχισε την διαδικασία των επαφών με ενδιαφερόμενους για δημιουργία νεών σφαγείων παρέχοντας τους την διαβεβαίωση για πλήρη διευκόλυνση στο πλαίσιο νομιμότητας και της διαφάνειας.

Παράλληλα λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την Επιτροπή Γεωργίας ότι εκκρεμεί ακόμα η διαδικασία εκκαθάρισης του κρατικού Σφαγείου της Κοφίνου και πως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης στο δικαστήριο της έφεσης που άσκησε το κράτος για αξιοποίηση του σφαγείου από το 2014.