Ανοίγει ο δρόμος για τη σύναψη δανείου για την ανέγερση των νέων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια στα Πολεμίδια, με την έκδοση της Πολεοδομικής άδειας για το έργο, ανέφερε στο Κανάλι 6 ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Την έκδοση της πολεοδομικής άδειας για τις φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ στόχος του οποίου είναι να ολοκληρωθούν το 2025, δημοσιοποίησε  σήμερα η εφημερίδα Πολίτης που αναφέρει πως στις 26 Μαΐου, αξιωματούχοι του ΤΕΠΑΚ θα έχουν συνάντηση για το θέμα, με τον ΥΠΕΣ Νίκο Νουρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας η Πολεοδομική άδεια εκδόθηκε προς το τέλος του Απριλλίου.

Ως γνωστό για τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τον οποίο κέρδισε το αρχιτεκτονικό γραφείο Ηρακλή Παπαχρίστου. Η μελετη έχει ήδ παρουσιαστεί και δημόσια.

Στους χώρους των φοιτητικών εστιών στο Βερεγγάρια, που θα κοστίσουν γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα δημιουργηθεί και Συνεδριακό Κέντρο, προκειμένου τα καλοκαίρια αυτές να ενοικιάζονται σε συνέδρους και το έργο να καταστεί οικονομικά βιώσιμο και κερδοφόρο, όπως δήλωσε πρόσφατα στο Κανάλι 6 ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Θεοδοσίου.

Το ΤΕΠΑΚ θα ανεγείρει στο Βερεγγάρια, 500 φοιτητικά δωμάτια, 4 μεγάλες συνεδριακές αίθουσες, καθώς και ορισμένες μικρές συνεδριακές αίθουσες.

Στο Βερεγγάρια, θα ανεγερθεί από το ΤΕΠΑΚ και το Κέντρο Αριστείας “EXCELSIOR” για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος για το οποίο θα διατεθεί ποσό €30 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα μισά από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τα υπόλοιπα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο μεταξυ όπως πληροφορείται το Κανάλι 6 δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια για το νέο Master Plan για την αξιοποίηση του πρώην οικισμού Βερεγκάρια στα Πολεμίδια κι έχουν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή κάποιες τροποποιήσεις στα σχέδια και τις μελέτες, προτού ληφθη η τελική απόφαση.

Ως γνωστό στο δήμο Κάτω Πολεμιδιών έχει παραχωρηθεί τεμάχιο  (4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα) στο οποίο θα αναγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις της Τοπικής Αρχής και μελλοντικά νέο Δημοτικό Μέγαρο.

Περεταίρω ένας χώρος 7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα προορίζεται για τον ανέγερση νέου ολυμπιακού  κολυμβητήριο για τη Λεμεσό από το ΚΟΑ στη βάση πρότασης που έχει υποβληθεί, από το δήμο Πολεμιδιών και το ναυτικό Όμιλο Λεμεσού με τη στήριξη του ΤΕΠΑΚ.

Γύρω στις 52 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, που θα αποτελέσουν, ενιαίο Δημόσιο Χώρο Πρασίνου.