Εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό θα παραμείνουν κατά πάσα πιθανότητα οι Κύπριοι που βρίσκονται εκεί, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη περίπου ακατόρθωτο να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό εξέτασης του κορωνοϊού όχι παλαιότερο των τεσσάρων ημερών από εγκεκριμένο οργανισμό ή και εργαστήριο.

Έπειτα από παράπονα ακροατών ότι συγγενικά τους πρόσωπα έχουν παγιδευτεί στο εξωτερικό γιατί αδυνατούν να βρουν ιατρικά κέντρα για να προβούν σε εξετάσεις για τον κορωνοϊό ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Κύπρο, το Κανάλι 6 επικοινώνησε τηλεφωνικώς με 20 από τα 45 κέντρα (που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας). Τα κέντρα αυτά βρίσκονται σε διάφορες χώρες, όπως Γαλλία, Αυστρία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα και Ολλανδία.

Από τα 20 κέντρα με τα οποία μιλήσαμε, μόνο ένα στην Ολλανδία απάντησε θετικά στην ερώτηση κατά πόσο θα μπορούσαν να κάνουν τεστ για κορωνοϊό. Τα υπόλοιπα μάς απάντησαν είτε ότι κάνουν τεστ μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα, είτε ότι δεν κάνουν καθόλου, ή ακόμη ότι σταμάτησαν να κάνουν τεστ και την ευθύνη την ανέλαβαν τα νοσοκομεία στα οποία παραπέμπονται οι ασθενείς.

Χάρης Παναγιώτου