Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζει τη λύπη του για τα όσα διαδραματίζονται σαν αποτέλεσμα των δημοσιευμάτων του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της τριμελούς Επιτροπής που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο και προς τερματισμό της όποιας αχρείαστης αντιπαράθεσης, αλλά και μίας αποτελεσματικής και καθοριστικής διερεύνησης των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων που δόθηκαν με βάση το Επενδυτικό Πρόγραμμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα θέσει, μέσω του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, πρόταση προς τον Γενικό Εισαγγελέα για διορισμό τριμελούς ερευνητικής Επιτροπής με όρους εντολής που θα καθορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας και θα καλύπτει την περίοδο λειτουργίας του Επενδυτικού Προγράμματος από το 2007 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης του νέου νομοθετικού πλαισίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (31 Ιουλίου, 2020).

Σημειώνεται πως η πιο πάνω απόφαση δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκ του Συντάγματος απορρέουσες εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή για να προβαίνει σε έλεγχο του Τμήματος Φορολογίας, για το εάν οι σχετικές επενδύσεις έτυχαν του κατάλληλου φορολογικού χειρισμού.