«Διαταγή παρουσίασης εγγράφου» έστειλε η Αστυνομία με τη συγκατάθεση της Νομικής Υπηρεσίας στη Βουλή, με την οποία κάλεσε τον Γενικό Διευθυντή να της παραδώσει όλα τα έγγραφα και φακέλους για 115 περιπτώσεις πολιτογραφήσεων.

Το έγγραφο που κατέχει το «Κανάλι 6» παραδόθηκε στους αρχηγούς των πολιτικών κόμματων κατά τη σημερινή σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, για εξέταση της διαχείρισης του αιτήματος της εκτελεστικής εξουσίας για έρευνα στο νομοθετικό σώμα, για την πηγή των διαρροών προς το Al Jazeera.

Στο έγγραφο υπάρχει προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τον Γενικό Διευθυντή της Bουλής, Σωκράτη Σωκράτους, ότι εάν παραλείψει να παραδώσει κατά την 1η Σεπτεμβρίου του 2020 τα έγγραφα χωρίς εύλογη αιτία, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με πρόστιμο 2562 ευρώ ή και τα δύο.

Στην επιστολή της Αστυνομίας περιγράφονται πέντε ποινικά αδικήματα:

1. Κατάχρηση εξουσίας
2. Παραβίαση Υπηρεσιακού Απορρήτου και Αποκάλυψη Κρατικού Απορρήτου
3. Ενεργός Δωροδοκία Οικείων Δημόσιων Αξιωματούχων
4. Αδικήματα που σχετίζονται με παράβαση των κανονισμών ασφαλείας διαβαθμισμένων εγγράφων και πληροφοριών.
5. Αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο έγγραφο της Αστυνομίας ζητούνται, εκτός από τους φακέλους, οι πρωτότυπες επιστολές που διαβίβασε στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών, την καθορισμένη διαδικασία που αφορά το χειρισμό των εγγράφων, πρωτότυπες αποδείξεις παραλαβής και παράδοσης των εγγράφων, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τους φακέλους.

 

Δημήτρης Στρατής