Δύο παράλληλοι έλεγχοι θα διενεργηθούν για το επενδυτικό πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση παραχώρησης Κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους επιχειρηματίες.

Ο ένας θα διενεργηθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το κράτος και ο έτερος άρχισε από την Αστυνομία για εντοπισμό της πηγής των διαρροών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη ελέγχου λόγω της αρνητικής εικόνας, όπως αναφέρει που έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός Κύπρου ως προς την εφαρμογή του προγράμματος, η οποία επιδεινώθηκε μετά τα δημοσιεύματα του ξένου τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

Η διεξαγωγή ελέγχου από ένα θεσμικά ανεξάρτητο φορέα όπως είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί αναγκαιότητα ώστε να απαντηθούν αξιόπιστα οι καταγγελίες και ισχυρισμοί κατά του προγράμματος και, εάν αυτές ευσταθούν, να αναζητηθούν ευθύνες και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Αν όχι, να διαφυλαχθεί το κύρος της Δημοκρατίας και να θωρακιστεί το Πρόγραμμα.

Κατά τον έλεγχο θα διερευνηθούν οι διαδικασίες που ακολούθησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών για τις πολιτογραφήσεις.

Ιδιαίτερα θα διερευνηθεί η διαδικασία για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε επιχειρηματίες από το εξωτερικό και κυρίως, κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά, και άλλα πρόσωπα που μετείχαν σε συναλλαγές στα πλαίσια επενδύσεων, έτυχαν του κατάλληλου φορολογικού χειρισμού από το Τμήμα Φορολογίας.

Σε πρώτη φάση, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο έλεγχος θα επικεντρωθεί κυρίως σε πολιτογραφήσεις που έγιναν μετά την τροποποίηση του προγράμματος που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβουλίου τον Μάιο του 2018.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι πρόκειται για μια περίοδο την οποία δεν κλήθηκε να εξετάσει η αρμόδια τριμελής επιτροπή που διορίστηκε το 2019 μετά την αναθεώρηση των κριτηρίων του επενδυτικού προγράμματος, για να ελέγξει κατά πόσο όλες οι περιπτώσεις πολιτογραφήσεων επενδυτών εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Δεν αποκλείεται να επεκταθεί στην συνέχεια και σε άλλες χρονικές περιόδους, ανάλογα με τα ευρήματά της, αφού δεν ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της έρευνας.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω της σημαντικότητας του θέματος, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο αυτό.

Επεκτείνονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Την ίδια ώρα εντείνονται οι έρευνες της Αστυνομίας για εντοπισμό της πηγής απ’ όπου διοχετεύθηκαν στο πρακτορείο ειδήσεων Al Jazeera τα διαβαθμισμένα έγγραφα για τις πολιτογραφήσεις επενδυτών.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, ο κύκλος των ερευνών επεκτάθηκαν, γεγονός που καθιστά παρακινδυνευμένο τον προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης της έρευνας.

Είπε ότι κατά την αρχική έρευνα είχε ετοιμαστεί έκθεση προς τη Νομική Υπηρεσία και είχαν ληφθεί πέραν των 60 καταθέσεων.

Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών ωστόσο, ενδέχεται να ληφθούν καταθέσεις σε Υπουργεία ή και στη Βουλή, όπως ανέφερε. Ο κ. Ανδρέου διευκρίνισε ότι η διερεύνηση της διαρροής προς το Al Jazeera άρχισε μετά την καταγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών ότι υπήρξαν διαρροές προσωπικών δεδομένων προσώπων που φαίνεται να είχαν αποταθεί για πολιτογράφηση, μέσω του επενδυτικού προγράμματος.