Η κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων λυμάτων στις κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της ΕΕ κατά 90% και από εθνικούς πόρους κατά 10%, ανέφερε κατά την υπογραφή των συμβολαίων ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ Γιάννης Τσουλόφτας, προσθέτοντας ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.

Ο κ. Τσουλόφτας, σημείωσε ότι το συμβόλαιο που αφορά την Κοινότητα Πύργου ανέρχεται στα €5.880.000 και το Συμβόλαιο που αφορά την Κοινότητα Παρεκκλησιάς στα €4.288.000.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι το συνολικό μήκος των αγωγών λυμάτων που θα κατασκευαστούν εντός των κοινοτήτων ανέρχεται στα 49 χιλιόμετρα, 27 χιλιόμετρα εντός της κοινότητας Πύργού και 22 χιλιόμετρα εντός της κοινότητας Παρεκκλησιάς.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Σ.Α.Λ.Α Δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης, τόνισε ότι Πύργος και Παρεκκλησία έχουν σημαντική συμβολή στην οικονομία μας τόσο στο τομέα του τουρισμού όσο και της γεωργίας, ενώ ανέφερε ότι και οι δύο κοινότητες ήδη επωφελούνται από την λειτουργία Εργοστασίου Βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων του Σ.Α.Λ.Α, αφού γεωργοί χρησιμοποιούν μέρος του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση.

Ο κ. Νικολαΐδης, ανέφερε επίσης ότι η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος θα απαλλάξει τις περιοχές σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα οχληρίας αλλά και από προβλήματα που δημιουργούντο από την λειτουργία απηρχαιωμένων αποχετευτικών συστημάτων και τόνισε ότι θα υπάρξει διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς με τη λειτουργία του συστήματος θα τερματιστεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος ανήγγειλε πως πολύ σύντομα θα αρχίσει το έργο αποχέτευσης λυμάτων στην κοινότητα Παλώδιας καθώς το ΣΑΛΑ σε συνεργασία με τα Δημόσια Έργα κατασκευάζουν ήδη μέρος της απαιτούμενης υποδομής στα πλαίσια της κατασκευής της Α΄ φάσης του δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά.

Στο μεταξύ, οι κοινοτάρχες Πύργου και Πρεκκλησίας, Αντρέας Σπύρου και Σωκράτης Πάυλου αντίστοιχα ευχαρίστησαν όλους όσοι συνέλαβαν για να ξεκινήσει το έργο και τόνισαν ότι οι κοινότητες τους θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.