Διορθωτικά μέτρα για την καταπολέμηση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας μέσω της καταβολής των ειδικών επιδομάτων ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου. Τα μέτρα θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στην ερχόμενη συνεδρία του.

Αποφασίστηκε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού κάποιων επιδομάτων για μισθωτούς και αυτοεργοδοτούμενους. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος υπολογισμός θα γίνεται μετά την σύγκριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 με τον Ιανουάριο του 2020 και θα δίνεται το πιο μεγάλο ποσό με βάση υπολογισμού πάντα το 60%. Σε όσους δόθηκε ήδη το επίδομα, αν το μεγαλύτερο ποσό προκύπτει να είναι αυτό του 01/2020, τότε το ποσό θα τους συμπληρωθεί.

Άλλα επιπρόσθετα μέτρα:

  • Στην καταβολή των επιδομάτων θα ενταχθούν και αυτοί που άρχισαν για πρώτη φορά να εργάζονται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 αλλά θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν από τους εργοδότες τους.
  • Θα εφαρμοστεί κατώτατο όριο το οποίο θα λαμβάνεται ως ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας για τους εργαζομένους των οποίων οι ασφαλιστικές αποδοχές ήταν χαμηλές.
  • Θα γίνεται δεκτό και αντίγραφο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε ηλεκτρονική μορφή και θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις με σωστό αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων.
  • Στο σχέδιο για τα επιδόματα θα ενταχθούν και κατηγορίες εργαζομένων που έχουν εξαιρεθεί.
  • Στην κατηγορία των δικαιούχων για τα επιδόματα κατατάσσονται και οι εργαζόμενοι άνω των 65 χρονών.
  • Σε όσους έχουν ολοκληρώσει τα κανονικά ανεργιακά επιδόματα, θα μπορούν να ενταχθούν στα ειδικά σχέδια για να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα για την περίοδο 13 Απριλίου έως 12 Ιουνίου.