Εξώδικα πρόστιμα που ξεκινούν από €200 για φυσικά πρόσωπα και €500 για εταιρείες, και τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι τις €4000, θα πληρώνουν όσοι ρυπαίνουν στη Λεμεσό.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού τονίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Αποβλήτων Νόμων 2011 μέχρι 2016, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση δεν θα εκδίδεται πλέον προειδοποιητικό εξώδικο, αλλά απευθείας και μόνο εξώδικο.

Για το σκοπό αυτό, οι Επιθεωρητές του Δήμου Λεμεσού -είτε μετά από καταγγελία ή παράπονο, είτε αυτοβούλως- θα διενεργούν καθημερινά συστηματικούς ελέγχους σε όλες τις περιοχές της πόλης για:

α) απόβλητα συσκευασιών (κατηγορίας 15): συσκευασίες από χαρτί/χαρτόνι, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.α.

β) δημοτικά απόβλητα (κατηγορίας 20): κλαδέματα, ογκώδη απόβλητα (καναπές, είδη DIY, παιγνίδια, χαρτί/χαρτόνι, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.α.

γ) απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (κατηγορίας 17): Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, ειδή υγιεινής κ.α.

δ) απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλως στον κατάλογο-απόβλητα ελαστικών (κατηγορίας 160103): απόβλητα ελαστικών.

Σε περίπτωση εντοπισμού παρανομίας, ο Επιθεωρητής ζητά προφορικά από το φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο της εταιρείας που παρανομεί να συμμορφωθεί ανάλογα και στο χρονικό διάστημα που κρίνει ο επιθεωρητής αναγκαίο του αναφέρει ότι θα δοθεί εξώδικη ρύθμιση ύψους 200 ευρώ ή 500 ευρώ αν δεν υπάρξει συμμόρφωση.

Παράλειψη συμμόρφωσης  ή συνέχιση και επανάληψη αδικήματος, σημαίνει αύξηση του προστίμου σε 400 ευρώ σε άτομα και 1000 ευρώ σε εταιρείες.

Επίσης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ότι μέχρι σήμερα τα εξώδικα ήταν καθορισμένα στα €85, ωστόσο ο Δήμος έκδιδε μόνο προειδοποιητικά εξώδικα.