Διευκρινίσεις εξέδωσε σήμερα η Αστυνομία σχετικά με το νέο σύστημα φωτοεπισήμανσης και τους τρόπους που θα λειτουργεί καθώς και τις υποχρεώσεις των πολιτών σε περίπτωση καταγγελίας τους.

Σκοπός εγκατάστασης του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης, σημειώνεται είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Επίσης, εστιάζεται επίσης στην αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών και στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τονίζεται πως η επιλογή των περιοχών που θα εγκατασταθούν οι κάμερες έγινε μετά μετά από μελέτη όπου διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένα σημεία αποτελούν μελανά ή επικίνδυνα σημεία στα οποία προκαλούνται θανατηφόρες ή σοβαρές τροχαίες συγκρούσεις και επιλέχθηκαν για να τοποθετηθούν οι κάμερες.

Αναφέρεται ότι έχουν εγκατασταθεί από τις 25 Οκτωβρίου και λειτουργούν σε πιλοτική φάση 4 σταθερές και 4 κινητές κάμερες. Η πιλοτική φάση θα διαρκέσει και μέχρι τις 31/12/2021 θα αποστέλλονται μόνο παρατηρήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα ξεκινήσουν οι καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, λειτουργούν 4 σταθερές κάμερες στη διασταύρωση Δημοσθένη Σεβέρη με Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία . Επιπρόσθετα λειτουργούν 4 κινητές σε όλη την Κύπρο και θα τοποθετούνται σε κατοικημένες περιοχές, στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και στον αυτοκινητόδρομο.

Στη συνέχεια θα εγκατασταθούν άλλες 16 κινητές και άλλες 20 σταθερές και ακολούθως θα εγκατασταθούν ακόμη 66 σταθερές μέσα σε 12 μήνες μετά την παραλαβή της πρώτης φάσης.

Συνολικά θα εγκατασταθούν 90 σταθερές κάμερες σε 30 σημεία και 20 κινητές οι οποίες θα βρίσκονται πάνω σε τρίποδα εκτός οχήματος ή μέσα σε όχημα. Πριν το σημείο εγκατάστασης μιας κάμερας κινητής ή σταθερής θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα όπου ο οδηγός του οχήματος θα προειδοποιείται για την παρουσία κάμερα φωτοεπισήμανσης .

Αναφορικά με το όριο ταχύτητας του κάθε δρόμου, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι αυτό είναι:

50ΧΑΩ σε κατοικημένες περιοχές ή όπου υπάρχει πινακίδα
65 ΧΑΩ όπου υπάρχει πινακίδα
80ΧΑΩ σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (π.χ Λ/σο)/ όπου υπάρχει σχετική πινακίδα
100ΧΑΩ στον Αυτοκινητόδρομο.

Σε σχέση με το ποιες παραβάσεις θα εντοπίζουν και θα καταγράφουν οι κάμερες, η Αστυνομία αναφέρει ότι αυτές είναι οι παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και η παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές.

Επίσης θα εντοπίζονται και άλλες παραβάσεις και θα καταγράφονται όπως η μη χρήση της ζώνης ασφάλειας, η μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές και η οδήγηση με μη ελευθέρα χέρια (κινητό τηλέφωνο ή άλλο αντικείμενο).

Σημειώνεται ότι αν όταν το όχημα θα βρίσκεται εντός ελεγχόμενης συμβολής με πράσινο φως και στη συνέχεια το όχημα κινηθεί προς τα δεξιά, όταν ανάψει το κόκκινο φως, αυτό δεν θα καταγράφεται ως παράβαση.

Διευκρινίζεται ότι όταν γίνεται παράβαση ανάβει φλας (κόκκινο ή λευκό) και μπορεί να γίνει ή όχι αντιληπτό.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται όταν εντοπιστεί παράβαση είναι η αποστολή συστημένα εξώδικου μέσω του ταχυδρομείου στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Αν δεν εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης η επίδοση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο επιδότη ή από την Αστυνομία. Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εντοπίζεται από το ταχυδρομείο, ώστε να παραλάβει τη συστημένη επιστολή / (έντυπο F276F), αυτή τότε επιστρέφεται στην Ανάδοχο Εταιρεία και επιδότης της εταιρείας θα καταβάλει δύο προσπάθειες για εντοπισμό και επίδοση του προστίμου στον παραβάτη.

Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του, θα καταβάλλονται εκ νέου προσπάθειες από πλευράς Αστυνομίας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος θα έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Αστυνομία ποιος ήταν ο οδηγός, εντός 15 ημερών.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να συμπληρώσει και υποβάλει στην ανάδοχο εταιρεία το Μέρος Β’ του εξωδίκου, με τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη οδηγού. Αν ο οδηγός αποδέχεται τότε, μπορεί να πληρώσει το πρόστιμο. Το εξώδικο θα πρέπει να πληρώνεται εντός 30 ημερών διαφορετικά το ποσό θα αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί εντός 45 ημερών. Μετά τις 45 μέρες η υπόθεση θα παραπέμπεται στο δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι με την πληρωμή του προστίμου θεωρείται, ότι έγινε αποδοχή των βαθμών ποινής που αναφέρονται στην ειδοποίηση.

Το εξώδικο πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας www.police.gov.cy ή μέσω παρόχου πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία (JCC).

Επισημαίνεται ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία το εξώδικο δε μπορεί να πληρωθεί με δόσεις ούτε και να δοθεί παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρηματικού προστίμου.

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις για τις οποίες δεν θα εκδίδεται εξώδικο και ο παραβάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου. Αυτές είναι όταν ο αριθμός βαθμών ποινής υπερβαίνει το όριο, όταν η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι πέραν του 75% του επιτρεπόμενου ορίου, όταν ο παραβάτης δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ή έχει στερηθεί το δικαίωμα να κατέχει ή αποκτήσει άδεια οδήγησης και όταν η κατηγορία άδειας οδηγού που κατέχει ο παραβάτης δε συνάδει με την κατηγορία της άδειας οδηγού που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος που εντοπίστηκε να οδηγεί.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα (www.CyCameraSystem.com), ώστε να μπορεί να δει φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού που διαπράττει την τροχαία παράβαση την ώρα της παράβασης ως επίσης και άλλες πληροφορίες, που αφορούν την παράβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό 80008009 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Αστυνομίας https://www.cypruspolicenews.com/archives/5977.