Στον κατ’ οίκον εμβολιασμό με ενισχυτική δόση των κλινηρών ατόμων προχωρά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε κατά την αρχική φάση του Εθνικού Εμβολιαστικού Πλάνου κατά της COVID-19.
 
Ανακοίνωση αναφέρει ότι, άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί κατ’ οίκον κατά την αρχική φάση του εμβολιαστικού πλάνου και εξακολουθούν να είναι κλινήρη, θα έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να λάβουν την 3η δόση στον χώρο διαμονής τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Συγκατάθεσης και να το παρουσιάζουν μαζί με το έντυπο ταυτοποίησης και την κάρτα αρχικού εμβολιασμού την ημέρα του εμβολιασμού τους.

Επιπρόσθετα, άτομα τα οποία κατά την αρχική φάση του Εμβολιαστικού Προγράμματος δεν εμβολιάστηκαν κατ’ οίκον, αλλά σήμερα λόγω προβλήματος υγείας είναι κλινήρη, μπορούν να αιτηθούν για κατ’ οίκον εμβολιασμό, συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Β. Το εν λόγω Έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένο απαραίτητα τόσο από τον ίδιο τον δικαιούχο ή εκπρόσωπό του όσο και από τον Προσωπικό Ιατρό στο φαξ 22605491.

Ο εμβολιασμός θα γίνεται με εμβόλιο τεχνολογίας mRNA. Η κατ’ οίκον χορήγηση της ενισχυτικής δόσης αφορά άτομα, των οποίων έχει παρέλθει χρονική περίοδος έξι μηνών από τον εμβολιασμό με τη 2η δόση και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πληθυσμού: Είναι άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας που εμπίπτουν στις πιο κάτω ομάδες:

 • Σε ενεργό θεραπεία για συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες
 • Με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία
 • Με ιστορικό μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία
 • Με κληρονομική ανοσοανεπάρκεια
 • Με HIV Λοίμωξη/AIDS
 • Σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία περιλαμβανομένων βιολογικών παραγόντων. Όσον αφορά στη λήψη κορτιζόνης, αφορά σε άτομα που έλαβαν ή λαμβάνουν συνολική δόση >10 mg πρεδνιζόνης/μέρα (=8 mg μεθυλπρεδνιζολόνης) για 1 μήνα το τελευταίο εξάμηνο.
 • Με σοβαρή χρόνια αναπνευστική νόσο
 • Με σοβαρή χρόνια καρδιακή και αγγειακή νόσο
 • Με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο
 • Με σοβαρή χρόνια ηπατική νόσο
 • Με σοβαρή χρόνια νευρολογική νόσο
 • Με Σακχαρώδη Διαβήτη και άλλες ενδοκρινικές παθήσεις
 • Με αιμοσφαιρινοπάθειες.