Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με το περιστατικό με το ζώο Serval, τις διάφορες ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από διάφορους φορείς και τα όσα αφήνονται να διαρρεύσουν από το Σαββατοκύριακο στο διαδίκτυο από μεμονωμένα πρόσωπα ως διαδραματισθέντα γεγονότα, δίνουν διευκρινίσεις μέσω γραπτής τους ανακοίνωσης «για να μην αφήνεται να αιωρούνται οιουδήποτε είδους σκιές ή μομφή εις βάρος των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες ως οφείλουν, ασκούν τους, προβλεπόμενους και συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας ελέγχους και αρμοδιότητες τους».

Συγκεκριμένα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν πως στο πλαίσιο της διερεύνησης του τελευταίου περιστατικού, κατά το οποίο το συγκεκριμένο ζώο επιτέθηκε σε μικρό παιδί, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έδωσαν, συμφώνως όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία, οδηγίες στην τότε κάτοχο του ζώου να το παραδώσει, σε ένα εκ των δύο αδειοδοτημένων χώρων στους οποίους δύνανται να διατηρούνται αυτού του είδους ζώα.

«Η πρώην κάτοχος του ζώου, εκούσια συγκατατέθηκε στο να παραδώσει το ζώο στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού ο οποίος, έως ότου αποφασιστεί από την Αρμόδια Αρχή η τελική διάθεση του, παραχώρησε συγκεκριμένο χώρο για προσωρινή φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του», σημειώνουν.

Εξηγεί δε, πως από της μεταφοράς του ζώου στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού και μέχρι χθες, την αποκλειστική φροντίδα του ζώου είχε, κατόπιν δικού της αιτήματος, το πρόσωπο που, χωρίς την έγκριση των Αρμοδίων Υπηρεσιών, το κατείχε μέχρι το περιστατικό με το μικρό παιδί.

Προσθέτει δε, πως «κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μετέβησαν αρκετές φορές στον χώρο για περιοδικό έλεγχο χωρίς να διαπιστώσουν οτιδήποτε το μεμπτό από άποψης καταλληλότητας του χώρου φιλοξενίας και των συνθηκών διαβίωσης».

«Από την όλη διερεύνηση», συνεχίζουν, «του περιστατικού συνάγεται πως, κατά την είσοδο του στη Δημοκρατία αυτό δεν υποβλήθηκε στον νενομισμένο κτηνιατρικό έλεγχο. Κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του θέματος εξήχθη το συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο ζώο ανήκει στο είδος Serval και όχι στο Savaνnah F5 όπως ισχυρίζεται η πρώην κάτοχος του και αναγράφεται στα έγγραφα που παρουσίασε. Τα πιο πάνω τέθηκαν υπόψη του Τμήματος Περιβάλλοντος για τα από μέρους του περαιτέρω, καθώς το συγκεκριμένο είδος υπόκειται, στις πρόνοιες της Σύμβασης CITES».

Χωρίς την οποιαδήποτε πρότερη ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα υγείας ή ευημερίας του ζώου, το Σάββατο, 30 Ιουλίου 2022 η πρώην κάτοχος του επικοινώνησε με το ΕΚΓ Λεμεσού ισχυριζόμενη πως, επί μέρες, το ζώο αρνείτο να τραφεί και πως είχε απώλεια βάρους, ζητώντας να της επιτραπεί όπως το ζώο εξεταστεί από ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο της επιλογής της. Αίτημα στο οποίο συγκατατέθηκε το ΕΚΓ Λεμεσού. Μετά την κλινική εξέταση του ζώου, η ιδιώτης εγγεγραμμένος κτηνίατρος ούσα καθησυχαστική πως δεν κινδύνευε η ζωή του, έδωσε οδηγίες για, δια πάν ενδεχόμενο, προληπτικού χαρακτήρα χορήγηση φυσιολογικού ορού υποδορίως.

 
Την Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 το ΕΚΓ Λεμεσού ενημερώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού πως η δικηγόρος της πρώην κατόχου απαιτούσε την μεταφορά του ζώου σε ιδιωτική κτηνιατρική κλινική για περίθαλψη. Το ΕΚΓ Λεμεσού εξέφρασε την ετοιμότητα του να επιτρέψει την μεταφορά του ζώου σε ιδιωτική κλινική νοουμένου πως, η ιδιώτης εγγεγραμμένος κτηνίατρος της επιλογής της πρώην κατόχου θα έκρινε πως αυτό επιβαλλόταν να γίνει. Επειδή η ιδιώτης κτηνίατρος δεν ήταν υπό τις περιστάσεις σε θέση να νοσηλεύσει ένα άγριο ζώο, στο πλαίσιο αυτό, το ζώο μετακινήθηκε μέχρι την επομένη, σε κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού όπου και του χορηγήθηκε ξανά η συνιστώμενη αγωγή.

Αξιολογώντας το ότι:

i) Την φροντίδα του ζώου ανέλαβε η πρώην κάτοχος του.

ii) Δεν υπήρχε αντιπροσωπευτικά αξιόπιστο ιστορικό αναφορικά με τη μέχρι τη συγκεκριμένη μέρα υγειονομική κατάσταση του ζώου και η κατάσταση του δεν δικαιολογείτο.

iii) Δεν υπήρχε δυνατότητα παροχής κτηνιατρικής φροντίδας στο ζώο από έμπειρο, στα θέματα φροντίδας και διαχείρισης άγριων αιλουροειδών, κτηνίατρο.

iv) H παραμονή του ζώου στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσό ήταν προσωρινή.

v) Το ζώο δεν συνοδευόταν από τα αναγκαία κτηνιατρικά έγγραφα οπότε δεν ήταν δυνατή η\, από μέρους της Υπηρεσίας μας, έκδοση πιστοποιητικών για την οπουδήποτε στο εξωτερικό αποστολή του, ενέργεια η οποία θα νομιμοποιούσε τις εκτός πλαισίου νομιμότητας ενέργειες της πρώην κατόχου και όσων, άμεσα ή έμμεσα πίεζαν για την από μέρους μας αποδοχή μέσω, κτηνιατρικών εγγράφων, πιστοποίησης του ζώου.

vi) Θα ηγείροντο θέματα ασφάλειας του προσωπικού στην περίπτωση που το ζώο μετακινείτο σε ιδιωτική κλινική της οπαίας το προσωπικό δεν ήταν εξοικειωμένο και έμπειρο στον χειρισμό και φροντίδα άγριων ζώων/αιλουροειδών.

vii) Η ίδια η πρώην κάτοχος του εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για την καταλληλότητα του χώρου φιλοξενίας που παραχώρησε ο Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού και τις κρατούσες συνθήκες από άποψης θερμοκρασίας.

Η Υπηρεσία αναφέρει επίσης πως έκρινε ότι με τα πιο πάνω δεδομένα, το βέλτιστο για το καλό του ζώου ήταν αυτό να μεταφερθεί αμελλητί στον Ζωολογικό Κήπο Πάφου, ο οποίος, όταν διερευνήθηκε σε πρώτο χρόνο από την Υπηρεσία το ενδεχόμενο να το δεχόταν στη συλλογή του, αυτός εξέφρασε την ετοιμότητα του να το συμπεριλάβει σ’ αυτή, όντας πλήρως αδειοδοτημένος, έχοντας τους κατάλληλους χώρους για φιλοξενία του ζώου και διαθέτοντας κτηνίατρο έμπειρο στη φροντίδα άγριων αιλουροειδών.

Την επομένη, 1 Αυγούστου 2022 κλήθηκε ο κτηνίατρος του Ζωολογικού Κήπου Πάφου ο οποίος, αφού μετέβει στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού, εξέτασε το ζώο και το βρήκε κατάλληλο και δυνάμενο να μεταφερθεί στον Ζωολογικό Κήπο Πάφου. Στη συνέχεια και με τη συνοδεία των κτηνιάτρων του ΕΚΓ Λεμεσού έγινε η μεταφορά του ζώου στον Ζωολογικό Κήπο Πάφου όπου, σε αντίθεση με τα όσα η πρώην κάτοχος του ζώου ισχυριζόταν το Σαββατοκύριακο για κατάπτωση και άρνηση σίτισης του ζώου, το ζώο εκδήλωσε φυσιολογική συμπεριφορά και καλή όρεξη για διατροφή καθώς, μόλις του προσφέρθηκε φαγητό, αυτό αμέσως το αποδέχτηκε και ανταποκρίθηκε θετικά στο να το καταναλώσει χωρίς κανένα ενδοιασμό ή επιφύλαξη.

Η Υπηρεσία μας είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον κτηνίατρο του Ζωολογικού Κήπου Πάφου από τον οποίο ενημερώνονται για την εξέλιξη της συμπεριφοράς και της κατάστασης του ζώου.