Για να υλοποιηθεί η ανάπλαση του δρόμου στην παραλία του Lady΄s mile πρέπει να συμφωνήσει μια ισχυρή, κρίσιμη μάζα της κοινωνίας και των εμπλεκόμενων Αρχών και φορέων, τόνισε ο Δήμαρχος Λεμεσο Νίκος Νικολαΐδης, στο τέλος της χθεσινοβραδινής παρουσίασης του ρυθμιστικού σχεδίου και περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο.
Τόνισε πως κυριότερος στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μια πιο σύγχρονη πρόσβαση στην παραλία, αλλά και να σταματήσει η ανεξέλεγκτη κατάσταση που εξελίσσεται εκεί.
Υπέδειξε δε επανηλειμμένα προς τους μελετητές, πως πρέπει να καταβληθούν ειλικρινείς προσπάθειες να αξιοποιηθούν απόψεις που υποβλήθηκαν στην ψεσινή παρουσίαση.
Από τις Περιβαλλοντικές και Πτηνολογικές οργανώσεις εκφράστηκαν έντονες απόψεις κατά της τοποθέτησης διαπερατού σκυροδέματος στο δρόμο, όπως προτείνει η μελέτη, και για το ότι δεν διασφαλίζονται σοβαρές παράμετροι σε σχέση με τον υγροβιότοπο και τα προστατευόμενα είδη, όπως οι χελώνες.
Για το οδόστρωμα εξέφρασαν έκπληξη και οι σχεδιαστές που είχαν εκπονήσει το πρώτο ρυθμιστικό σχέδιο για λογαριασμό της Πολεοδομίας και είχαν προτείνει μια πιο ήπια λύση γι’ αυτό. Οι μελετητές απάντησαν ότι στην πράξη θα είναι πιο προβληματική η ηπιότερη λύση που προτάθηκε αρχικά.
Εκφράστηκε επίσης η θέση πως θα έπρεπε να εκπονηθεί περιβαλλοντική μελέτη για ολόκληρη την περιοχή, δεδομένης και της επιβάρυνσης του υδροφορέα, από τις μεγάλες αναπτύξεις στην περιοχή.
Ο δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης συμφώνησε ότι ασφαλώς πρέπει να συνυπολογιστεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.
Ακόμη, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο είναι επιθυμητό να αυξηθεί η επισκεψιμότητα με τη βελτίωση του δρόμου και τα αυτοκίνητα που θα συρρέουν στην περιοχή.
Από τις Τοπικές Αρχές της Δυτικής Λεμεσού και κυρίως την κοινότητα Ακρωτηρίου, τονίστηκε πως υπάρχει μεγάλη αντίδραση για τη μη συμπερίληψη στο έργο τoυ δρόμου που οδηγεί από το Ακρωτήρι στο Lady΄s mile και τις συνδέει με αυτό.
Ο Δήμαρχος Ύψωνα, Παντελής Γεωργίου, υπέδειξε ότι δεν κλήθηκαν από τους μελετητές να συμμετάσχουν στη διαδικασία ενώ εμπίπτει στις περιοχές τους το έργο, καθώς και ότι με τη μείωση των χώρων στάθμευσης που προτείνεται από τους μελετητές, θα πληγούν τα εστιατόρια στην περιοχή.
Ο Έπαρχος των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, Νίκος Μυλωνάς, επισήμανε ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, να λύσουν ζητήματα που προκύπτουν.