Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε κι ανακοινώνει ότι δεν θα διεξαχθούν οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια, λαμβάνοντας υπόψη, όπως διευκρινίζει, τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς εν μέσω πανδημίας και ειδικά τη λειτουργία των Γυμνασίων για διάστημα περίπου τριών μηνών με εξ αποστάσεως φοίτηση.

Όπως και κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, -ανακοινώνεται από το Υπουργείο- δεν θα υπάρξει στα Γυμνάσια στασιμότητα λόγω επίδοσης και οι μαθητές/μαθήτριες προάγονται ή απολύονται διατηρώντας τη σχετική βαθμολογία τους.

Η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών θα γίνει με τους τρόπους που προβλέπονται, με την προφορική αξιολόγηση και μέσα από γραπτές ασκήσεις (διαγωνίσματα), σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική που εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς.

Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021. Για τον ορισμό της ημερομηνίας λήξης έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί στο μέγιστο ο διαθέσιμος χρόνος για σκοπούς διδασκαλίας, λαμβανομένων, όμως, υπόψη και των άλλων παρεπόμενων διεργασιών και προθεσμιών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, την απόλυση και την εγγραφή σε λύκεια/τεχνικές σχολές.

Σχετικές οδηγίες έχουν αποσταλεί στα σχολεία με εγκύκλιο.