Τα Κέντρα Υγείας Ευρύχου, Αγρού και Πλατρών δεν θα βρίσκονται σε θέση να παρέχουν ιατρική κάλυψη σε μη εργάσιμες ώρες για κάποιες ημέρες κατά τον μήνα Απρίλιο, λόγω πρακτικών προβλημάτων, ενημερώνει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Υγείας Ευρύχου δεν θα παρέχει ιατρική κάλυψη τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου μετά τις 15:00 μ.μ., και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 17 Απριλίου, την Κυριακή 23 Απριλίου και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Απριλίου 2023.

Το Κέντρο Υγείας Αγρού δεν θα παρέχει ιατρική κάλυψη το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου, την Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 17 Απριλίου, την Τετάρτη 19 Απριλίου, μετά τις 15:00 μ.μ., το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Απριλίου καθώς επίσης και τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, μετά τις 15:00 μ.μ.

Το Κέντρο Υγείας Πλατρών δεν θα παρέχει ιατρική κάλυψη από τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου έως τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 17 Απριλίου, την Τρίτη 18 Απριλίου μετά τις 15:00 μ.μ., την Παρασκευή 28 Απριλίου μετά τις 15:00 μ.μ., καθώς επίσης και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Απριλίου 2023.

Για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν θα παρέχεται ιατρική κάλυψη στα πιο πάνω Κέντρα Υγείας, ο ΟΚΥπΥ ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει στις αναγκαίες διευθετήσεις ώστε οι ασθενείς να εξυπηρετούνται από τους πλησιέστερους Σταθμούς Ασθενοφόρων για επείγοντα περιστατικά, “με στόχο πάντοτε την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση τους”.

Συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας Ευρύχου θα εξυπηρετείται από τον Σταθμό Ευρύχου, το Κέντρο Υγείας Αγρού από τον Σταθμό Κυπερούντας και το Κέντρο Υγείας Πλατρών από τον Σταθμό Μονιάτη και οι πολίτες μπορούν να καλούν στον αριθμό 112.

Πηγή: ΚΥΠΕ