Στη διακοπή της παροχής ύδρευσης στον χώρο που παραμένει υπό τη διαχείριση και την αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων στο λιμάνι Λεμεσού, καθώς και από χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται μία από τις διαχειρίστριες εταιρείες, προχώρησε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, λόγω οικονομικών διαφορών και εκκρεμοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, που απέκοψε την παροχή νερού από τις 3 Αυγούστου, διεκδικεί από την Αρχή Λιμένων το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ, και μερικές δεκάδες χιλιάδες από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Λιμάνι. Οι οφειλές αυτές φαίνεται να δημιουργήθηκαν την περίοδο μετά την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού, λόγω ασαφειών που υπήρχαν σε σχέση με τις πληρωμές του νερού.

Πηγή από το ΣΥΛ ανέφερε στον σταθμό μας ότι η πολιτική του Συμβουλίου είναι η ίδια έναντι όλων των πελατών της. Αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους χώρους που διαχειρίζεται η αρχή Λιμένων στο λιμάνι, ικανοποιούν τις ανάγκες του σε νερό, μεταφέροντάς το με βυτιοφόρα. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, οι εταιρείες ζητούν από το Υπουργείο Μεταφορών να επιλύσει το πρόβλημα.