Στην επιχορήγηση αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου και της Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων, προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών και μαθητριών ανακοινώνει ότι παραχωρείται χορηγία €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε μαθητές και μαθήτριες, που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ) ή στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, δεδομένου ότι οι οικογένειες των μαθητών οι ίδιοι μαθητές (στην περίπτωση που είναι ενήλικοι) λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα, σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

“Το ΥΠΠΑΝ παραμένει προσηλωμένο στον βασικό στόχο της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού µας συστήματος και της παροχής ποιοτικής παιδείας στις νέες και στους νέους µας”, σημειώνεται.

Όπως αναφέρει, ο στόχος αυτός αποτελεί και µία από τις βασικότερες και συνεχείς προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν και να δώσουν λύσεις οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι νέοι καλούνται να προετοιμαστούν για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου αλλά και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το ΥΠΠΑΝ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αναλαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες, υποβάλλει εισηγήσεις και προτάσεις και υιοθετεί νέα εκσυγχρονιστικά μέτρα, στα οποία συγκαταλέγεται και η εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης Η/Υ, καθώς και η αξιοποίηση των Η/Υ ως εργαλείου μάθησης και στήριξης της διδακτικής διαδικασίας.